&Nu Status


Mail log för 6 Februari - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3313292-8.7229.70099.400.60
obfuscate41401-1.9858.00097.562.44
obfuscate37352-1.4547.10094.595.41
obfuscate35341-1.1067.70097.142.86
obfuscate33330-6.6610.000100.000.00
obfuscate24240-2.0250.000100.000.00
obfuscate24240-1.2620.000100.000.00
obfuscate22202-1.6558.20090.919.09
obfuscate21210-1.2190.000100.000.00
obfuscate20200-1.2350.000100.000.00
obfuscate20200-1.6850.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3313292-8.7229.70099.400.60
obfuscate41401-1.9858.00097.562.44
obfuscate37352-1.4547.10094.595.41
obfuscate35341-1.1067.70097.142.86
obfuscate33330-6.6610.000100.000.00
obfuscate24240-2.0250.000100.000.00
obfuscate24240-1.2620.000100.000.00
obfuscate21210-1.2190.000100.000.00
obfuscate20200-1.2350.000100.000.00
obfuscate22202-1.6558.20090.919.09
obfuscate20200-1.6850.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate17143-3.0007.66782.3517.65
obfuscate1082-1.4008.05080.0020.00
obfuscate22202-1.6558.20090.919.09
obfuscate18162-1.4446.35088.8911.11
obfuscate37352-1.4547.10094.595.41
obfuscate3313292-8.7229.70099.400.60
obfuscate321-4.5506.20066.6733.33
obfuscate35341-1.1067.70097.142.86
obfuscate41401-1.9858.00097.562.44
obfuscate211-1.70015.10050.0050.00
obfuscate33330-6.6610.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate770-82.9570.000100.000.00
obfuscate440-71.2250.000100.000.00
obfuscate3313292-8.7229.70099.400.60
obfuscate110-7.0000.000100.000.00
obfuscate33330-6.6610.000100.000.00
obfuscate110-4.7000.000100.000.00
obfuscate110-4.7000.000100.000.00
obfuscate321-4.5506.20066.6733.33
obfuscate17143-3.0007.66782.3517.65
obfuscate440-2.5000.000100.000.00
obfuscate660-2.3670.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate211-1.70015.10050.0050.00
obfuscate3313292-8.7229.70099.400.60
obfuscate22202-1.6558.20090.919.09
obfuscate1082-1.4008.05080.0020.00
obfuscate41401-1.9858.00097.562.44
obfuscate35341-1.1067.70097.142.86
obfuscate17143-3.0007.66782.3517.65
obfuscate37352-1.4547.10094.595.41
obfuscate18162-1.4446.35088.8911.11
obfuscate321-4.5506.20066.6733.33
obfuscate33330-6.6610.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate33330-6.6610.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate330-0.4330.000100.000.00
obfuscate440-2.5000.000100.000.00
obfuscate13130-1.3230.000100.000.00
obfuscate660-1.8170.000100.000.00
obfuscate24240-2.0250.000100.000.00
obfuscate880-1.2000.000100.000.00
obfuscate770-82.9570.000100.000.00
obfuscate880-1.1250.000100.000.00
obfuscate880-1.8250.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate211-1.70015.10050.0050.00
obfuscate321-4.5506.20066.6733.33
obfuscate1082-1.4008.05080.0020.00
obfuscate17143-3.0007.66782.3517.65
obfuscate18162-1.4446.35088.8911.11
obfuscate22202-1.6558.20090.919.09
obfuscate37352-1.4547.10094.595.41
obfuscate35341-1.1067.70097.142.86
obfuscate41401-1.9858.00097.562.44
obfuscate3313292-8.7229.70099.400.60
obfuscate33330-6.6610.000100.000.00

Mest Spam med ratio 15.1 var:
Thu Feb 6 03:47:55 2020; Spam; 15.1; obfuscate; google.co.uk ; JUNK utf-8BUG93ZXJlZCBieSBHb29nbGUgSW5jwq4; ...
Mest Ham med ratio -104.5 var:
Thu Feb 6 00:10:07 2020; Mail; -104.5; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBMw6V0IEplbm55IEjDpGw; ...

17 st Spam och 775 st Ham ger totalt 792 st Mail (02% spam) till 42 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.1647


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Feb 7 11:37:00 EST 2020