&Nu Status


Mail log för 5 Februari - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4144140-9.2860.000100.000.00
obfuscate39390-2.6460.000100.000.00
obfuscate33312-1.4067.85093.946.06
obfuscate33321-1.4166.50096.973.03
obfuscate27270-0.9520.000100.000.00
obfuscate25250-8.5600.000100.000.00
obfuscate22220-1.9640.000100.000.00
obfuscate22220-0.6410.000100.000.00
obfuscate20200-1.6150.000100.000.00
obfuscate19145-0.7077.08073.6826.32
obfuscate18180-1.1720.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4144140-9.2860.000100.000.00
obfuscate39390-2.6460.000100.000.00
obfuscate33321-1.4166.50096.973.03
obfuscate33312-1.4067.85093.946.06
obfuscate27270-0.9520.000100.000.00
obfuscate25250-8.5600.000100.000.00
obfuscate22220-1.9640.000100.000.00
obfuscate22220-0.6410.000100.000.00
obfuscate20200-1.6150.000100.000.00
obfuscate18180-1.1720.000100.000.00
obfuscate17170-6.9880.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate19145-0.7077.08073.6826.32
obfuscate33312-1.4067.85093.946.06
obfuscate761-0.9836.20085.7114.29
obfuscate431-0.46713.60075.0025.00
obfuscate761-17.7007.60085.7114.29
obfuscate33321-1.4166.50096.973.03
obfuscate1010.00010.1000.00100.00
obfuscate1102.8000.000100.000.00
obfuscate770-1.4710.000100.000.00
obfuscate17170-6.9880.000100.000.00
obfuscate10100-1.8800.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-94.5500.000100.000.00
obfuscate330-65.4330.000100.000.00
obfuscate761-17.7007.60085.7114.29
obfuscate4144140-9.2860.000100.000.00
obfuscate25250-8.5600.000100.000.00
obfuscate17170-6.9880.000100.000.00
obfuscate110-6.7000.000100.000.00
obfuscate12120-4.4250.000100.000.00
obfuscate330-3.7330.000100.000.00
obfuscate110-3.2000.000100.000.00
obfuscate39390-2.6460.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate431-0.46713.60075.0025.00
obfuscate1010.00010.1000.00100.00
obfuscate33312-1.4067.85093.946.06
obfuscate761-17.7007.60085.7114.29
obfuscate19145-0.7077.08073.6826.32
obfuscate33321-1.4166.50096.973.03
obfuscate761-0.9836.20085.7114.29
obfuscate1102.8000.000100.000.00
obfuscate770-1.4710.000100.000.00
obfuscate17170-6.9880.000100.000.00
obfuscate10100-1.8800.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1102.8000.000100.000.00
obfuscate770-1.4710.000100.000.00
obfuscate17170-6.9880.000100.000.00
obfuscate10100-1.8800.000100.000.00
obfuscate39390-2.6460.000100.000.00
obfuscate12120-4.4250.000100.000.00
obfuscate330-65.4330.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate27270-0.9520.000100.000.00
obfuscate440-1.7000.000100.000.00
obfuscate20200-1.6150.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00010.1000.00100.00
obfuscate19145-0.7077.08073.6826.32
obfuscate431-0.46713.60075.0025.00
obfuscate761-0.9836.20085.7114.29
obfuscate761-17.7007.60085.7114.29
obfuscate33312-1.4067.85093.946.06
obfuscate33321-1.4166.50096.973.03
obfuscate1102.8000.000100.000.00
obfuscate770-1.4710.000100.000.00
obfuscate17170-6.9880.000100.000.00
obfuscate10100-1.8800.000100.000.00

Mest Spam med ratio 13.6 var:
Wed Feb 5 04:10:00 2020; Spam; 13.6; obfuscate; horriganjohn ; JUNK Fwd ; ...
Mest Ham med ratio -104.5 var:
Wed Feb 5 00:55:06 2020; Mail; -104.5; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBMw6V0IEplbm55IEjDpGw; ...

12 st Spam och 831 st Ham ger totalt 843 st Mail (01% spam) till 47 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.9250


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Feb 6 11:37:00 EST 2020