&Nu Status


Mail log för 4 Februari - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4254232-13.07612.70099.530.47
obfuscate31301-2.9736.20096.773.23
obfuscate31292-1.2596.45093.556.45
obfuscate26251-1.4966.50096.153.85
obfuscate26251-0.8928.00096.153.85
obfuscate24240-12.7830.000100.000.00
obfuscate19190-1.7260.000100.000.00
obfuscate18171-4.1356.60094.445.56
obfuscate18180-0.8890.000100.000.00
obfuscate15141-0.9148.60093.336.67
obfuscate15132-0.8088.65086.6713.33

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4254232-13.07612.70099.530.47
obfuscate31301-2.9736.20096.773.23
obfuscate31292-1.2596.45093.556.45
obfuscate26251-1.4966.50096.153.85
obfuscate26251-0.8928.00096.153.85
obfuscate24240-12.7830.000100.000.00
obfuscate19190-1.7260.000100.000.00
obfuscate18180-0.8890.000100.000.00
obfuscate18171-4.1356.60094.445.56
obfuscate14140-0.7430.000100.000.00
obfuscate15141-0.9148.60093.336.67

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1192-0.5227.10081.8218.18
obfuscate31292-1.2596.45093.556.45
obfuscate15132-0.8088.65086.6713.33
obfuscate4254232-13.07612.70099.530.47
obfuscate211-1.7008.30050.0050.00
obfuscate1010.00022.7000.00100.00
obfuscate31301-2.9736.20096.773.23
obfuscate761-2.4676.20085.7114.29
obfuscate15141-0.9148.60093.336.67
obfuscate1010.00012.7000.00100.00
obfuscate1010.0009.0000.00100.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-95.8000.000100.000.00
obfuscate4254232-13.07612.70099.530.47
obfuscate24240-12.7830.000100.000.00
obfuscate12120-8.8170.000100.000.00
obfuscate330-5.2000.000100.000.00
obfuscate110-4.2000.000100.000.00
obfuscate18171-4.1356.60094.445.56
obfuscate220-4.0500.000100.000.00
obfuscate31301-2.9736.20096.773.23
obfuscate770-2.6710.000100.000.00
obfuscate220-2.6500.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00022.7000.00100.00
obfuscate431-1.13322.70075.0025.00
obfuscate1010.00012.7000.00100.00
obfuscate4254232-13.07612.70099.530.47
obfuscate1010.00011.5000.00100.00
obfuscate1010.0009.0000.00100.00
obfuscate15132-0.8088.65086.6713.33
obfuscate15141-0.9148.60093.336.67
obfuscate211-1.7008.30050.0050.00
obfuscate26251-0.8928.00096.153.85
obfuscate1192-0.5227.10081.8218.18

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-0.3670.000100.000.00
obfuscate14140-0.7430.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate12120-8.8170.000100.000.00
obfuscate220-2.6500.000100.000.00
obfuscate550-2.5200.000100.000.00
obfuscate1100.6000.000100.000.00
obfuscate770-1.6570.000100.000.00
obfuscate770-2.5290.000100.000.00
obfuscate110-1.2000.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00022.7000.00100.00
obfuscate1010.00012.7000.00100.00
obfuscate1010.0009.0000.00100.00
obfuscate1010.00011.5000.00100.00
obfuscate211-1.7008.30050.0050.00
obfuscate431-1.13322.70075.0025.00
obfuscate1192-0.5227.10081.8218.18
obfuscate761-2.4676.20085.7114.29
obfuscate15132-0.8088.65086.6713.33
obfuscate15141-0.9148.60093.336.67
obfuscate31292-1.2596.45093.556.45

Mest Spam med ratio 22.7 var:
Tue Feb 4 15:43:36 2020; Spam; 22.7; obfuscate; Connie Redman ; JUNK Notice of Fine and Due Date Parking tickets; ...
Mest Ham med ratio -104.5 var:
Tue Feb 4 00:55:06 2020; Mail; -104.5; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBMw6V0IEplbm55IEjDpGw; ...

20 st Spam och 740 st Ham ger totalt 760 st Mail (02% spam) till 38 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.9400


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Feb 5 11:37:00 EST 2020