&Nu Status


Mail log för 3 Februari - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3763751-19.8206.60099.730.27
obfuscate37370-0.9460.000100.000.00
obfuscate29281-6.9436.60096.553.45
obfuscate28280-1.5000.000100.000.00
obfuscate22220-9.1450.000100.000.00
obfuscate21210-15.1570.000100.000.00
obfuscate18180-3.5330.000100.000.00
obfuscate17170-0.6590.000100.000.00
obfuscate17170-2.0240.000100.000.00
obfuscate16160-7.0370.000100.000.00
obfuscate16151-2.0538.70093.756.25

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3763751-19.8206.60099.730.27
obfuscate37370-0.9460.000100.000.00
obfuscate28280-1.5000.000100.000.00
obfuscate29281-6.9436.60096.553.45
obfuscate22220-9.1450.000100.000.00
obfuscate21210-15.1570.000100.000.00
obfuscate18180-3.5330.000100.000.00
obfuscate17170-0.6590.000100.000.00
obfuscate17170-2.0240.000100.000.00
obfuscate16160-7.0370.000100.000.00
obfuscate16151-2.0538.70093.756.25

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3120.2006.60033.3366.67
obfuscate16151-2.0538.70093.756.25
obfuscate1091-2.2678.60090.0010.00
obfuscate3763751-19.8206.60099.730.27
obfuscate29281-6.9436.60096.553.45
obfuscate16151-25.8876.00093.756.25
obfuscate550-2.5000.000100.000.00
obfuscate660-16.5330.000100.000.00
obfuscate770-0.9570.000100.000.00
obfuscate16160-7.0370.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-97.9400.000100.000.00
obfuscate220-94.8000.000100.000.00
obfuscate16151-25.8876.00093.756.25
obfuscate3763751-19.8206.60099.730.27
obfuscate660-16.5330.000100.000.00
obfuscate21210-15.1570.000100.000.00
obfuscate11110-9.5360.000100.000.00
obfuscate22220-9.1450.000100.000.00
obfuscate16160-7.0370.000100.000.00
obfuscate29281-6.9436.60096.553.45
obfuscate110-4.3000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate16151-2.0538.70093.756.25
obfuscate1091-2.2678.60090.0010.00
obfuscate3120.2006.60033.3366.67
obfuscate3763751-19.8206.60099.730.27
obfuscate29281-6.9436.60096.553.45
obfuscate16151-25.8876.00093.756.25
obfuscate550-2.5000.000100.000.00
obfuscate660-16.5330.000100.000.00
obfuscate770-0.9570.000100.000.00
obfuscate16160-7.0370.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-2.5000.000100.000.00
obfuscate660-16.5330.000100.000.00
obfuscate770-0.9570.000100.000.00
obfuscate16160-7.0370.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate2206.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-1.4000.000100.000.00
obfuscate10100-1.1200.000100.000.00
obfuscate990-2.3440.000100.000.00
obfuscate28280-1.5000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3120.2006.60033.3366.67
obfuscate1091-2.2678.60090.0010.00
obfuscate16151-2.0538.70093.756.25
obfuscate16151-25.8876.00093.756.25
obfuscate29281-6.9436.60096.553.45
obfuscate3763751-19.8206.60099.730.27
obfuscate550-2.5000.000100.000.00
obfuscate660-16.5330.000100.000.00
obfuscate770-0.9570.000100.000.00
obfuscate16160-7.0370.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 8.7 var:
Mon Feb 3 08:41:53 2020; Spam; 8.7; obfuscate; UTF-8QLyle202620Scott ; JUNK utf-8QFirst20Look3A20Welcome20to20SS20; ...
Mest Ham med ratio -104.5 var:
Mon Feb 3 00:01:47 2020; Mail; -104.5; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBMw6V0IEplbm55IEjDpGw; ...

7 st Spam och 731 st Ham ger totalt 738 st Mail (00% spam) till 39 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.1000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Feb 4 11:37:00 EST 2020