&Nu Status


Mail log för 2 Februari - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2802800-16.2600.000100.000.00
obfuscate34340-1.3350.000100.000.00
obfuscate32320-1.8660.000100.000.00
obfuscate30300-6.1770.000100.000.00
obfuscate23221-0.9418.60095.654.35
obfuscate21201-0.9008.00095.244.76
obfuscate20200-5.5950.000100.000.00
obfuscate19172-2.0188.50089.4710.53
obfuscate18180-1.0170.000100.000.00
obfuscate18180-21.7280.000100.000.00
obfuscate12120-0.5830.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2802800-16.2600.000100.000.00
obfuscate34340-1.3350.000100.000.00
obfuscate32320-1.8660.000100.000.00
obfuscate30300-6.1770.000100.000.00
obfuscate23221-0.9418.60095.654.35
obfuscate21201-0.9008.00095.244.76
obfuscate20200-5.5950.000100.000.00
obfuscate18180-1.0170.000100.000.00
obfuscate18180-21.7280.000100.000.00
obfuscate19172-2.0188.50089.4710.53
obfuscate12120-0.5830.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate19172-2.0188.50089.4710.53
obfuscate431-1.96721.40075.0025.00
obfuscate23221-0.9418.60095.654.35
obfuscate981-5.6386.20088.8911.11
obfuscate21201-0.9008.00095.244.76
obfuscate11101-0.5607.00090.919.09
obfuscate1010.00011.5000.00100.00
obfuscate431-1.9676.50075.0025.00
obfuscate220-0.8000.000100.000.00
obfuscate18180-1.0170.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-95.4250.000100.000.00
obfuscate220-94.0500.000100.000.00
obfuscate18180-21.7280.000100.000.00
obfuscate2802800-16.2600.000100.000.00
obfuscate110-6.7000.000100.000.00
obfuscate30300-6.1770.000100.000.00
obfuscate981-5.6386.20088.8911.11
obfuscate20200-5.5950.000100.000.00
obfuscate440-4.7500.000100.000.00
obfuscate220-4.1000.000100.000.00
obfuscate19172-2.0188.50089.4710.53

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate431-1.96721.40075.0025.00
obfuscate1010.00011.5000.00100.00
obfuscate23221-0.9418.60095.654.35
obfuscate19172-2.0188.50089.4710.53
obfuscate21201-0.9008.00095.244.76
obfuscate11101-0.5607.00090.919.09
obfuscate431-1.9676.50075.0025.00
obfuscate981-5.6386.20088.8911.11
obfuscate220-0.8000.000100.000.00
obfuscate18180-1.0170.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-0.8000.000100.000.00
obfuscate18180-1.0170.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate550-0.4600.000100.000.00
obfuscate32320-1.8660.000100.000.00
obfuscate2802800-16.2600.000100.000.00
obfuscate990-1.4890.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate440-4.7500.000100.000.00
obfuscate220-0.8000.000100.000.00
obfuscate990-1.4110.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00011.5000.00100.00
obfuscate431-1.96721.40075.0025.00
obfuscate431-1.9676.50075.0025.00
obfuscate981-5.6386.20088.8911.11
obfuscate19172-2.0188.50089.4710.53
obfuscate11101-0.5607.00090.919.09
obfuscate21201-0.9008.00095.244.76
obfuscate23221-0.9418.60095.654.35
obfuscate220-0.8000.000100.000.00
obfuscate18180-1.0170.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 21.4 var:
Sun Feb 2 02:23:25 2020; Spam; 21.4; obfuscate; Liliya ; JUNK chief my goodish I hope u can speak Is everything normal; ...
Mest Ham med ratio -104.5 var:
Sun Feb 2 23:55:06 2020; Mail; -104.5; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBMw6V0IEplbm55IEjDpGw; ...

9 st Spam och 600 st Ham ger totalt 609 st Mail (01% spam) till 36 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.5778


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Feb 3 11:37:00 EST 2020