&Nu Status


Mail log för 1 Februari - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3483471-13.2498.80099.710.29
obfuscate28280-4.0180.000100.000.00
obfuscate21210-0.8190.000100.000.00
obfuscate19181-6.8226.50094.745.26
obfuscate19163-1.7447.80084.2115.79
obfuscate16160-25.0690.000100.000.00
obfuscate15150-1.2930.000100.000.00
obfuscate14140-28.3140.000100.000.00
obfuscate14131-1.0388.60092.867.14
obfuscate14122-2.36714.10085.7114.29
obfuscate12120-0.4500.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3483471-13.2498.80099.710.29
obfuscate28280-4.0180.000100.000.00
obfuscate21210-0.8190.000100.000.00
obfuscate19181-6.8226.50094.745.26
obfuscate16160-25.0690.000100.000.00
obfuscate19163-1.7447.80084.2115.79
obfuscate15150-1.2930.000100.000.00
obfuscate14140-28.3140.000100.000.00
obfuscate14131-1.0388.60092.867.14
obfuscate12120-0.4500.000100.000.00
obfuscate12120-4.4330.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate19163-1.7447.80084.2115.79
obfuscate642-4.02511.30066.6733.33
obfuscate14122-2.36714.10085.7114.29
obfuscate1010.0006.4000.00100.00
obfuscate14131-1.0388.60092.867.14
obfuscate1010.0008.7000.00100.00
obfuscate19181-6.8226.50094.745.26
obfuscate3483471-13.2498.80099.710.29
obfuscate211-1.4006.90050.0050.00
obfuscate220-2.2500.000100.000.00
obfuscate330-1.2000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-96.1750.000100.000.00
obfuscate440-50.4250.000100.000.00
obfuscate14140-28.3140.000100.000.00
obfuscate16160-25.0690.000100.000.00
obfuscate440-24.3250.000100.000.00
obfuscate3483471-13.2498.80099.710.29
obfuscate19181-6.8226.50094.745.26
obfuscate12120-4.4330.000100.000.00
obfuscate642-4.02511.30066.6733.33
obfuscate28280-4.0180.000100.000.00
obfuscate14122-2.36714.10085.7114.29

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate14122-2.36714.10085.7114.29
obfuscate642-4.02511.30066.6733.33
obfuscate3483471-13.2498.80099.710.29
obfuscate1010.0008.7000.00100.00
obfuscate14131-1.0388.60092.867.14
obfuscate19163-1.7447.80084.2115.79
obfuscate211-1.4006.90050.0050.00
obfuscate19181-6.8226.50094.745.26
obfuscate1010.0006.4000.00100.00
obfuscate220-2.2500.000100.000.00
obfuscate330-1.2000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-2.2500.000100.000.00
obfuscate330-1.2000.000100.000.00
obfuscate16160-25.0690.000100.000.00
obfuscate12120-0.4500.000100.000.00
obfuscate28280-4.0180.000100.000.00
obfuscate660-1.2670.000100.000.00
obfuscate440-96.1750.000100.000.00
obfuscate660-1.0170.000100.000.00
obfuscate1100.3000.000100.000.00
obfuscate550-0.4400.000100.000.00
obfuscate10100-2.1000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0006.4000.00100.00
obfuscate1010.0008.7000.00100.00
obfuscate211-1.4006.90050.0050.00
obfuscate642-4.02511.30066.6733.33
obfuscate19163-1.7447.80084.2115.79
obfuscate14122-2.36714.10085.7114.29
obfuscate14131-1.0388.60092.867.14
obfuscate19181-6.8226.50094.745.26
obfuscate3483471-13.2498.80099.710.29
obfuscate220-2.2500.000100.000.00
obfuscate330-1.2000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 18.7 var:
Sat Feb 1 06:41:57 2020; Spam; 18.7; obfuscate; UTF-8QLyle202620Scott ; JUNK utf-8QTime20is20running20out2E2E2E; ...
Mest Ham med ratio -97.3 var:
Sat Feb 1 02:05:36 2020; Mail; -97.3; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JThCBEYXJyZW4gQSBGb3Jz; ...

13 st Spam och 611 st Ham ger totalt 624 st Mail (02% spam) till 38 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.2385


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Feb 2 11:37:00 EST 2020