&Nu Status


Mail log för Februari - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate107441068262-11.8589.96899.420.58
obfuscate98496618-3.6838.00098.171.83
obfuscate90288517-1.3387.00098.121.88
obfuscate86984524-1.1147.70897.242.76
obfuscate79578312-4.4488.08398.491.51
obfuscate6526502-10.1389.50099.690.31
obfuscate54952227-1.8288.63095.084.92
obfuscate4984971-1.1078.00099.800.20
obfuscate4804800-1.6670.000100.000.00
obfuscate4764760-2.7820.000100.000.00
obfuscate46644818-1.6389.16796.143.86

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate107441068262-11.8589.96899.420.58
obfuscate98496618-3.6838.00098.171.83
obfuscate90288517-1.3387.00098.121.88
obfuscate86984524-1.1147.70897.242.76
obfuscate79578312-4.4488.08398.491.51
obfuscate6526502-10.1389.50099.690.31
obfuscate54952227-1.8288.63095.084.92
obfuscate4984971-1.1078.00099.800.20
obfuscate4804800-1.6670.000100.000.00
obfuscate4764760-2.7820.000100.000.00
obfuscate46644818-1.6389.16796.143.86

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate107441068262-11.8589.96899.420.58
obfuscate31228428-3.0217.21491.038.97
obfuscate54952227-1.8288.63095.084.92
obfuscate86984524-1.1147.70897.242.76
obfuscate220220.00011.3180.00100.00
obfuscate46644818-1.6389.16796.143.86
obfuscate98496618-3.6838.00098.171.83
obfuscate897118-1.3667.83379.7820.22
obfuscate90288517-1.3387.00098.121.88
obfuscate43341815-1.0967.46796.543.46
obfuscate15814414-8.15314.07191.148.86

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-97.0000.000100.000.00
obfuscate98980-89.4390.000100.000.00
obfuscate75750-67.3730.000100.000.00
obfuscate3583535-23.84110.00098.601.40
obfuscate107441068262-11.8589.96899.420.58
obfuscate27216-11.3337.66777.7822.22
obfuscate6526502-10.1389.50099.690.31
obfuscate28253-8.88011.00089.2910.71
obfuscate15814414-8.15314.07191.148.86
obfuscate1851787-7.7088.71496.223.78
obfuscate871-5.57110.00087.5012.50

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate12111-0.09120.00091.678.33
obfuscate1073-0.14318.00070.0030.00
obfuscate1486-0.62515.66757.1442.86
obfuscate1394-3.44415.50069.2330.77
obfuscate15814414-8.15314.07191.148.86
obfuscate2020.00014.0000.00100.00
obfuscate2452441-5.02514.00099.590.41
obfuscate2752723-0.64013.66798.911.09
obfuscate59572-1.00013.00096.613.39
obfuscate2110.00013.00050.0050.00
obfuscate29263-0.73112.00089.6610.34

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3300.3330.000100.000.00
obfuscate220-4.0000.000100.000.00
obfuscate330-4.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate17170-0.9410.000100.000.00
obfuscate2162160-1.2550.000100.000.00
obfuscate220-3.0000.000100.000.00
obfuscate220-4.0000.000100.000.00
obfuscate220-0.5000.000100.000.00
obfuscate1101100-2.8270.000100.000.00
obfuscate11110-0.5450.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220220.00011.3180.00100.00
obfuscate1010.0006.0000.00100.00
obfuscate1010.0006.0000.00100.00
obfuscate1010.00010.0000.00100.00
obfuscate2020.00014.0000.00100.00
obfuscate2110.0006.00050.0050.00
obfuscate2110.00013.00050.0050.00
obfuscate1486-0.62515.66757.1442.86
obfuscate743-1.5006.33357.1442.86
obfuscate6423.0007.50066.6733.33
obfuscate1394-3.44415.50069.2330.77

Mest Spam med ratio 27.4 var:
Fri Feb 14 05:55:20 2020; Spam; 27.4; obfuscate; Mr. Alfred Cheuk Yu Chow ; JUNK Business Proposal of 38980369.00;
Mest Ham med ratio -106 var:
Sat Feb 8 06:58:57 2020; Mail; -106; obfuscate; Facebook ; UTF-8BSGrDpGxwIGRpbmEgdsOkbm4;

357 st Spam och 21713 st Ham ger totalt 22070 st Mail (01% spam) till 89 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.2661


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Mon Mar 2 11:42:00 EST 2020