&Nu Status


Mail log för 13 Januari - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3353350-13.6770.000100.000.00
obfuscate35341-6.4098.70097.142.86
obfuscate30291-1.04810.80096.673.33
obfuscate26260-2.5540.000100.000.00
obfuscate24231-1.03524.10095.834.17
obfuscate18180-1.1220.000100.000.00
obfuscate17170-1.2060.000100.000.00
obfuscate16160-0.7870.000100.000.00
obfuscate15150-0.9600.000100.000.00
obfuscate15132-1.4776.30086.6713.33
obfuscate15150-3.2870.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3353350-13.6770.000100.000.00
obfuscate35341-6.4098.70097.142.86
obfuscate30291-1.04810.80096.673.33
obfuscate26260-2.5540.000100.000.00
obfuscate24231-1.03524.10095.834.17
obfuscate18180-1.1220.000100.000.00
obfuscate17170-1.2060.000100.000.00
obfuscate16160-0.7870.000100.000.00
obfuscate15150-0.9600.000100.000.00
obfuscate15150-3.2870.000100.000.00
obfuscate15150-0.7000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4040.0009.3250.00100.00
obfuscate3030.00012.0000.00100.00
obfuscate15132-1.4776.30086.6713.33
obfuscate35341-6.4098.70097.142.86
obfuscate1010.00011.0000.00100.00
obfuscate211-5.40011.00050.0050.00
obfuscate24231-1.03524.10095.834.17
obfuscate30291-1.04810.80096.673.33
obfuscate220-1.7000.000100.000.00
obfuscate770-1.7860.000100.000.00
obfuscate110-0.9000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-94.3000.000100.000.00
obfuscate440-94.0750.000100.000.00
obfuscate14140-27.9290.000100.000.00
obfuscate3353350-13.6770.000100.000.00
obfuscate35341-6.4098.70097.142.86
obfuscate211-5.40011.00050.0050.00
obfuscate15150-3.2870.000100.000.00
obfuscate110-3.2000.000100.000.00
obfuscate440-2.8500.000100.000.00
obfuscate26260-2.5540.000100.000.00
obfuscate220-2.5000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate24231-1.03524.10095.834.17
obfuscate3030.00012.0000.00100.00
obfuscate1010.00011.0000.00100.00
obfuscate211-5.40011.00050.0050.00
obfuscate30291-1.04810.80096.673.33
obfuscate4040.0009.3250.00100.00
obfuscate35341-6.4098.70097.142.86
obfuscate15132-1.4776.30086.6713.33
obfuscate220-1.7000.000100.000.00
obfuscate770-1.7860.000100.000.00
obfuscate110-0.9000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-1.7000.000100.000.00
obfuscate770-1.7860.000100.000.00
obfuscate110-0.9000.000100.000.00
obfuscate15150-0.9600.000100.000.00
obfuscate4400.2000.000100.000.00
obfuscate440-2.8500.000100.000.00
obfuscate770-0.9860.000100.000.00
obfuscate220-0.4500.000100.000.00
obfuscate440-94.0750.000100.000.00
obfuscate220-2.5000.000100.000.00
obfuscate550-1.1000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3030.00012.0000.00100.00
obfuscate1010.00011.0000.00100.00
obfuscate4040.0009.3250.00100.00
obfuscate211-5.40011.00050.0050.00
obfuscate15132-1.4776.30086.6713.33
obfuscate24231-1.03524.10095.834.17
obfuscate30291-1.04810.80096.673.33
obfuscate35341-6.4098.70097.142.86
obfuscate220-1.7000.000100.000.00
obfuscate770-1.7860.000100.000.00
obfuscate110-0.9000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 24.1 var:
Mon Jan 13 13:47:06 2020; Spam; 24.1; obfuscate; Zandra ; JUNK (no subject); ...
Mest Ham med ratio -106 var:
Mon Jan 13 01:59:55 2020; Mail; -106; obfuscate; Facebook ; Youre now friends with 2 others See their photos posts and more...

14 st Spam och 685 st Ham ger totalt 699 st Mail (02% spam) till 44 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.8214


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Jan 14 11:37:00 EST 2020