&Nu Status


Mail log för 12 Januari - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3563551-14.53627.10099.720.28
obfuscate34322-4.9228.05094.125.88
obfuscate29290-6.5450.000100.000.00
obfuscate27270-1.4590.000100.000.00
obfuscate19172-0.8478.65089.4710.53
obfuscate19172-1.0767.90089.4710.53
obfuscate18180-2.3830.000100.000.00
obfuscate18171-1.2828.60094.445.56
obfuscate18180-1.4500.000100.000.00
obfuscate15150-0.6130.000100.000.00
obfuscate13130-16.0620.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3563551-14.53627.10099.720.28
obfuscate34322-4.9228.05094.125.88
obfuscate29290-6.5450.000100.000.00
obfuscate27270-1.4590.000100.000.00
obfuscate18180-2.3830.000100.000.00
obfuscate18180-1.4500.000100.000.00
obfuscate19172-0.8478.65089.4710.53
obfuscate18171-1.2828.60094.445.56
obfuscate19172-1.0767.90089.4710.53
obfuscate15150-0.6130.000100.000.00
obfuscate13130-16.0620.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate34322-4.9228.05094.125.88
obfuscate19172-0.8478.65089.4710.53
obfuscate19172-1.0767.90089.4710.53
obfuscate1010.00012.0000.00100.00
obfuscate211-1.70012.50050.0050.00
obfuscate18171-1.2828.60094.445.56
obfuscate3563551-14.53627.10099.720.28
obfuscate1010.0006.7000.00100.00
obfuscate1010.00014.5000.00100.00
obfuscate11101-10.1607.70090.919.09
obfuscate761-17.70012.50085.7114.29

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate11110-18.8550.000100.000.00
obfuscate761-17.70012.50085.7114.29
obfuscate13130-16.0620.000100.000.00
obfuscate3563551-14.53627.10099.720.28
obfuscate11101-10.1607.70090.919.09
obfuscate29290-6.5450.000100.000.00
obfuscate34322-4.9228.05094.125.88
obfuscate11110-4.4450.000100.000.00
obfuscate110-4.2000.000100.000.00
obfuscate550-2.9800.000100.000.00
obfuscate110-2.9000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3563551-14.53627.10099.720.28
obfuscate1010.00014.5000.00100.00
obfuscate211-1.70012.50050.0050.00
obfuscate761-17.70012.50085.7114.29
obfuscate1010.00012.0000.00100.00
obfuscate19172-0.8478.65089.4710.53
obfuscate18171-1.2828.60094.445.56
obfuscate34322-4.9228.05094.125.88
obfuscate19172-1.0767.90089.4710.53
obfuscate11101-10.1607.70090.919.09
obfuscate1010.0006.7000.00100.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-2.4000.000100.000.00
obfuscate550-2.9800.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate550-1.7000.000100.000.00
obfuscate27270-1.4590.000100.000.00
obfuscate330-0.7000.000100.000.00
obfuscate220-1.8500.000100.000.00
obfuscate15150-0.6130.000100.000.00
obfuscate110-4.2000.000100.000.00
obfuscate660-1.7500.000100.000.00
obfuscate13130-16.0620.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00012.0000.00100.00
obfuscate1010.0006.7000.00100.00
obfuscate1010.00014.5000.00100.00
obfuscate211-1.70012.50050.0050.00
obfuscate761-17.70012.50085.7114.29
obfuscate19172-0.8478.65089.4710.53
obfuscate19172-1.0767.90089.4710.53
obfuscate11101-10.1607.70090.919.09
obfuscate34322-4.9228.05094.125.88
obfuscate18171-1.2828.60094.445.56
obfuscate3563551-14.53627.10099.720.28

Mest Spam med ratio 27.1 var:
Sun Jan 12 10:07:15 2020; Spam; 27.1; obfuscate; Recondition battery secret ; JUNK Recondition battery secret UTF-8BeW91IHdvbuKAmXQgaGF2ZSB...
Mest Ham med ratio -106 var:
Sun Jan 12 01:51:36 2020; Mail; -106; obfuscate; Facebook ; Youre now friends with 2 others See their photos posts and more...

14 st Spam och 669 st Ham ger totalt 683 st Mail (02% spam) till 40 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.7714


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Jan 13 11:37:00 EST 2020