&Nu Status


Mail log för 11 Januari - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2902891-18.99912.90099.660.34
obfuscate24231-3.6268.20095.834.17
obfuscate22211-0.7629.30095.454.55
obfuscate20200-2.1500.000100.000.00
obfuscate19190-1.1260.000100.000.00
obfuscate15150-7.9400.000100.000.00
obfuscate15141-0.9649.60093.336.67
obfuscate14131-2.6858.70092.867.14
obfuscate12120-3.9420.000100.000.00
obfuscate10100-20.1000.000100.000.00
obfuscate10100-1.1200.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2902891-18.99912.90099.660.34
obfuscate24231-3.6268.20095.834.17
obfuscate22211-0.7629.30095.454.55
obfuscate20200-2.1500.000100.000.00
obfuscate19190-1.1260.000100.000.00
obfuscate15150-7.9400.000100.000.00
obfuscate15141-0.9649.60093.336.67
obfuscate14131-2.6858.70092.867.14
obfuscate12120-3.9420.000100.000.00
obfuscate10100-20.1000.000100.000.00
obfuscate10100-1.1200.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7070.00012.0000.00100.00
obfuscate1010.0008.7000.00100.00
obfuscate14131-2.6858.70092.867.14
obfuscate24231-3.6268.20095.834.17
obfuscate2902891-18.99912.90099.660.34
obfuscate15141-0.9649.60093.336.67
obfuscate22211-0.7629.30095.454.55
obfuscate431-3.8676.20075.0025.00
obfuscate1010.0006.2000.00100.00
obfuscate440-98.3500.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-98.3500.000100.000.00
obfuscate330-63.6000.000100.000.00
obfuscate330-31.7330.000100.000.00
obfuscate770-29.9290.000100.000.00
obfuscate10100-20.1000.000100.000.00
obfuscate2902891-18.99912.90099.660.34
obfuscate15150-7.9400.000100.000.00
obfuscate12120-3.9420.000100.000.00
obfuscate431-3.8676.20075.0025.00
obfuscate24231-3.6268.20095.834.17
obfuscate14131-2.6858.70092.867.14

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2902891-18.99912.90099.660.34
obfuscate7070.00012.0000.00100.00
obfuscate15141-0.9649.60093.336.67
obfuscate22211-0.7629.30095.454.55
obfuscate1010.0008.7000.00100.00
obfuscate14131-2.6858.70092.867.14
obfuscate24231-3.6268.20095.834.17
obfuscate431-3.8676.20075.0025.00
obfuscate1010.0006.2000.00100.00
obfuscate440-98.3500.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-98.3500.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate220-0.4500.000100.000.00
obfuscate330-0.0670.000100.000.00
obfuscate330-0.4330.000100.000.00
obfuscate330-1.7000.000100.000.00
obfuscate330-31.7330.000100.000.00
obfuscate12120-3.9420.000100.000.00
obfuscate440-0.7000.000100.000.00
obfuscate770-29.9290.000100.000.00
obfuscate110-1.1000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0008.7000.00100.00
obfuscate7070.00012.0000.00100.00
obfuscate1010.0006.2000.00100.00
obfuscate431-3.8676.20075.0025.00
obfuscate14131-2.6858.70092.867.14
obfuscate15141-0.9649.60093.336.67
obfuscate22211-0.7629.30095.454.55
obfuscate24231-3.6268.20095.834.17
obfuscate2902891-18.99912.90099.660.34
obfuscate440-98.3500.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12.9 var:
Sat Jan 11 03:26:52 2020; Spam; 12.9; obfuscate; Naima Carlsson ; JUNK UTF-8QGoda_rC3A5d_C3A4r_inte_alltid_dyra._Finn_ditt...
Mest Ham med ratio -106 var:
Sat Jan 11 00:51:35 2020; Mail; -106; obfuscate; Facebook ; Youre now friends with 2 others See their photos posts and more...

15 st Spam och 521 st Ham ger totalt 536 st Mail (02% spam) till 37 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.2533


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Jan 12 11:37:00 EST 2020