&Nu Status


Mail log för 10 Januari - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3283280-22.7400.000100.000.00
obfuscate33312-5.7979.05093.946.06
obfuscate29290-1.5380.000100.000.00
obfuscate26251-0.9606.50096.153.85
obfuscate24240-1.2000.000100.000.00
obfuscate21201-5.8507.50095.244.76
obfuscate21210-10.0670.000100.000.00
obfuscate19190-1.0260.000100.000.00
obfuscate17161-0.7128.60094.125.88
obfuscate16160-0.7000.000100.000.00
obfuscate15141-2.0508.60093.336.67

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3283280-22.7400.000100.000.00
obfuscate33312-5.7979.05093.946.06
obfuscate29290-1.5380.000100.000.00
obfuscate26251-0.9606.50096.153.85
obfuscate24240-1.2000.000100.000.00
obfuscate21210-10.0670.000100.000.00
obfuscate21201-5.8507.50095.244.76
obfuscate19190-1.0260.000100.000.00
obfuscate17161-0.7128.60094.125.88
obfuscate16160-0.7000.000100.000.00
obfuscate15150-2.9470.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5050.00012.0000.00100.00
obfuscate33312-5.7979.05093.946.06
obfuscate3122.70010.10033.3366.67
obfuscate1010.00010.2000.00100.00
obfuscate17161-0.7128.60094.125.88
obfuscate11101-2.9806.20090.919.09
obfuscate21201-5.8507.50095.244.76
obfuscate321-0.9507.70066.6733.33
obfuscate1010.0006.0000.00100.00
obfuscate431-1.73310.20075.0025.00
obfuscate15141-2.0508.60093.336.67

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate770-68.5860.000100.000.00
obfuscate330-62.4330.000100.000.00
obfuscate220-47.9500.000100.000.00
obfuscate3283280-22.7400.000100.000.00
obfuscate13130-16.4460.000100.000.00
obfuscate990-11.2330.000100.000.00
obfuscate21210-10.0670.000100.000.00
obfuscate110-6.7000.000100.000.00
obfuscate110-6.6000.000100.000.00
obfuscate21201-5.8507.50095.244.76
obfuscate33312-5.7979.05093.946.06

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate651-2.38019.00083.3316.67
obfuscate5050.00012.0000.00100.00
obfuscate1010.00010.2000.00100.00
obfuscate431-1.73310.20075.0025.00
obfuscate3122.70010.10033.3366.67
obfuscate33312-5.7979.05093.946.06
obfuscate5410.3759.00080.0020.00
obfuscate17161-0.7128.60094.125.88
obfuscate15141-2.0508.60093.336.67
obfuscate321-0.9507.70066.6733.33
obfuscate21201-5.8507.50095.244.76

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-47.9500.000100.000.00
obfuscate110-2.9000.000100.000.00
obfuscate990-11.2330.000100.000.00
obfuscate220-0.3000.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate440-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-6.7000.000100.000.00
obfuscate3283280-22.7400.000100.000.00
obfuscate19190-1.0260.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate330-62.4330.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00010.2000.00100.00
obfuscate1010.0006.0000.00100.00
obfuscate5050.00012.0000.00100.00
obfuscate3122.70010.10033.3366.67
obfuscate321-0.9507.70066.6733.33
obfuscate431-1.73310.20075.0025.00
obfuscate5410.3759.00080.0020.00
obfuscate651-2.38019.00083.3316.67
obfuscate11101-2.9806.20090.919.09
obfuscate15141-2.0508.60093.336.67
obfuscate33312-5.7979.05093.946.06

Mest Spam med ratio 19 var:
Fri Jan 10 20:01:57 2020; Spam; 19; obfuscate; Lilia ; JUNK hallo My unspoiled sir Clever-); ...
Mest Ham med ratio -106 var:
Fri Jan 10 17:44:54 2020; Mail; -106; obfuscate; Facebook ; Youre now friends with 2 others See their photos posts and more...

20 st Spam och 679 st Ham ger totalt 699 st Mail (02% spam) till 45 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.8900


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Jan 11 11:37:00 EST 2020