&Nu Status


Mail log för 9 Januari - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3443431-15.09432.10099.710.29
obfuscate41410-1.2440.000100.000.00
obfuscate37361-1.4316.20097.302.70
obfuscate33330-15.6820.000100.000.00
obfuscate27252-1.9327.80092.597.41
obfuscate24240-5.2500.000100.000.00
obfuscate19190-0.5890.000100.000.00
obfuscate19190-0.9000.000100.000.00
obfuscate18180-1.0110.000100.000.00
obfuscate18144-0.9936.87577.7822.22
obfuscate16160-1.2190.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3443431-15.09432.10099.710.29
obfuscate41410-1.2440.000100.000.00
obfuscate37361-1.4316.20097.302.70
obfuscate33330-15.6820.000100.000.00
obfuscate27252-1.9327.80092.597.41
obfuscate24240-5.2500.000100.000.00
obfuscate19190-0.5890.000100.000.00
obfuscate19190-0.9000.000100.000.00
obfuscate18180-1.0110.000100.000.00
obfuscate16160-1.2190.000100.000.00
obfuscate14140-0.7710.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7070.00012.0000.00100.00
obfuscate18144-0.9936.87577.7822.22
obfuscate1192-1.06710.45081.8218.18
obfuscate972-0.27114.60077.7822.22
obfuscate27252-1.9327.80092.597.41
obfuscate1010.00012.8000.00100.00
obfuscate1010.00010.1000.00100.00
obfuscate541-3.95012.80080.0020.00
obfuscate1010.0006.2000.00100.00
obfuscate1010.0006.2000.00100.00
obfuscate13121-2.8179.10092.317.69

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-96.3000.000100.000.00
obfuscate110-95.8000.000100.000.00
obfuscate1091-21.6228.90090.0010.00
obfuscate33330-15.6820.000100.000.00
obfuscate3443431-15.09432.10099.710.29
obfuscate110-7.0000.000100.000.00
obfuscate24240-5.2500.000100.000.00
obfuscate541-3.95012.80080.0020.00
obfuscate110-2.9000.000100.000.00
obfuscate13121-2.8179.10092.317.69
obfuscate990-2.1560.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3443431-15.09432.10099.710.29
obfuscate972-0.27114.60077.7822.22
obfuscate1010.00012.8000.00100.00
obfuscate541-3.95012.80080.0020.00
obfuscate7070.00012.0000.00100.00
obfuscate1192-1.06710.45081.8218.18
obfuscate1010.00010.1000.00100.00
obfuscate13121-2.8179.10092.317.69
obfuscate211-0.2009.10050.0050.00
obfuscate1091-21.6228.90090.0010.00
obfuscate5410.8258.40080.0020.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate770-1.7000.000100.000.00
obfuscate41410-1.2440.000100.000.00
obfuscate14140-0.7710.000100.000.00
obfuscate19190-0.5890.000100.000.00
obfuscate18180-1.0110.000100.000.00
obfuscate330-1.1330.000100.000.00
obfuscate990-2.1560.000100.000.00
obfuscate110-2.9000.000100.000.00
obfuscate110-7.0000.000100.000.00
obfuscate33330-15.6820.000100.000.00
obfuscate990-1.8440.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00012.8000.00100.00
obfuscate7070.00012.0000.00100.00
obfuscate1010.00010.1000.00100.00
obfuscate1010.0006.2000.00100.00
obfuscate1010.0006.2000.00100.00
obfuscate1010.0007.0000.00100.00
obfuscate211-0.2009.10050.0050.00
obfuscate972-0.27114.60077.7822.22
obfuscate18144-0.9936.87577.7822.22
obfuscate541-3.95012.80080.0020.00
obfuscate5410.8258.40080.0020.00

Mest Spam med ratio 32.1 var:
Thu Jan 9 02:41:00 2020; Spam; 32.1; obfuscate; Support ; JUNK Security alert Your CaseID-swc744d3ut.; ...
Mest Ham med ratio -106 var:
Thu Jan 9 07:55:57 2020; Mail; -106; obfuscate; Facebook ; UTF-8BSGrDpGxwIGRpbmEgdsOkbm4; ...

29 st Spam och 735 st Ham ger totalt 764 st Mail (03% spam) till 45 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.5552


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Jan 10 11:37:00 EST 2020