&Nu Status


Mail log för 8 Januari - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3293272-14.81310.65099.390.61
obfuscate36351-1.6546.50097.222.78
obfuscate28280-2.5210.000100.000.00
obfuscate26251-2.4046.20096.153.85
obfuscate25250-4.5480.000100.000.00
obfuscate21201-1.6257.20095.244.76
obfuscate16160-1.0370.000100.000.00
obfuscate16160-1.3750.000100.000.00
obfuscate16151-2.5076.40093.756.25
obfuscate16160-1.6250.000100.000.00
obfuscate14140-8.4930.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3293272-14.81310.65099.390.61
obfuscate36351-1.6546.50097.222.78
obfuscate28280-2.5210.000100.000.00
obfuscate26251-2.4046.20096.153.85
obfuscate25250-4.5480.000100.000.00
obfuscate21201-1.6257.20095.244.76
obfuscate16160-1.0370.000100.000.00
obfuscate16160-1.3750.000100.000.00
obfuscate16160-1.6250.000100.000.00
obfuscate16151-2.5076.40093.756.25
obfuscate14140-8.4930.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7070.00012.0000.00100.00
obfuscate3293272-14.81310.65099.390.61
obfuscate1192-1.7447.30081.8218.18
obfuscate26251-2.4046.20096.153.85
obfuscate2110.10010.10050.0050.00
obfuscate21201-1.6257.20095.244.76
obfuscate16151-2.5076.40093.756.25
obfuscate36351-1.6546.50097.222.78
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate28280-2.5210.000100.000.00
obfuscate11110-0.4180.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-94.8000.000100.000.00
obfuscate660-49.9330.000100.000.00
obfuscate990-33.7220.000100.000.00
obfuscate3293272-14.81310.65099.390.61
obfuscate14140-8.4930.000100.000.00
obfuscate110-7.0000.000100.000.00
obfuscate25250-4.5480.000100.000.00
obfuscate13130-3.0150.000100.000.00
obfuscate330-2.7670.000100.000.00
obfuscate28280-2.5210.000100.000.00
obfuscate16151-2.5076.40093.756.25

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7070.00012.0000.00100.00
obfuscate3293272-14.81310.65099.390.61
obfuscate2110.10010.10050.0050.00
obfuscate1192-1.7447.30081.8218.18
obfuscate21201-1.6257.20095.244.76
obfuscate36351-1.6546.50097.222.78
obfuscate16151-2.5076.40093.756.25
obfuscate26251-2.4046.20096.153.85
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate28280-2.5210.000100.000.00
obfuscate11110-0.4180.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate28280-2.5210.000100.000.00
obfuscate11110-0.4180.000100.000.00
obfuscate990-1.4890.000100.000.00
obfuscate1103.4000.000100.000.00
obfuscate16160-1.0370.000100.000.00
obfuscate110-7.0000.000100.000.00
obfuscate330-1.2000.000100.000.00
obfuscate2200.3000.000100.000.00
obfuscate330-2.7670.000100.000.00
obfuscate16160-1.3750.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7070.00012.0000.00100.00
obfuscate2110.10010.10050.0050.00
obfuscate1192-1.7447.30081.8218.18
obfuscate16151-2.5076.40093.756.25
obfuscate21201-1.6257.20095.244.76
obfuscate26251-2.4046.20096.153.85
obfuscate36351-1.6546.50097.222.78
obfuscate3293272-14.81310.65099.390.61
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate28280-2.5210.000100.000.00
obfuscate11110-0.4180.000100.000.00

Mest Spam med ratio 14.2 var:
Wed Jan 8 03:55:56 2020; Spam; 14.2; obfuscate; Disk Managementr ; JUNK Low Storage.; ...
Mest Ham med ratio -104.5 var:
Wed Jan 8 23:16:53 2020; Mail; -104.5; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBMw6V0IEFkYW0gU3Zlbg; ...

16 st Spam och 661 st Ham ger totalt 677 st Mail (02% spam) till 43 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.7687


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Jan 9 11:37:00 EST 2020