&Nu Status


Mail log för 7 Januari - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2532530-18.6250.000100.000.00
obfuscate40373-1.4226.60092.507.50
obfuscate36333-1.3217.30091.678.33
obfuscate31310-2.3290.000100.000.00
obfuscate25250-5.3640.000100.000.00
obfuscate22211-1.6108.50095.454.55
obfuscate21210-1.1000.000100.000.00
obfuscate19190-1.1420.000100.000.00
obfuscate18180-11.7610.000100.000.00
obfuscate17170-1.4350.000100.000.00
obfuscate15141-1.7936.10093.336.67

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2532530-18.6250.000100.000.00
obfuscate40373-1.4226.60092.507.50
obfuscate36333-1.3217.30091.678.33
obfuscate31310-2.3290.000100.000.00
obfuscate25250-5.3640.000100.000.00
obfuscate22211-1.6108.50095.454.55
obfuscate21210-1.1000.000100.000.00
obfuscate19190-1.1420.000100.000.00
obfuscate18180-11.7610.000100.000.00
obfuscate17170-1.4350.000100.000.00
obfuscate15141-1.7936.10093.336.67

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate36333-1.3217.30091.678.33
obfuscate40373-1.4226.60092.507.50
obfuscate12111-0.9007.70091.678.33
obfuscate4310.8676.90075.0025.00
obfuscate871-0.88613.10087.5012.50
obfuscate22211-1.6108.50095.454.55
obfuscate541-4.00013.40080.0020.00
obfuscate15141-1.7936.10093.336.67
obfuscate1010.00011.8000.00100.00
obfuscate660-1.0000.000100.000.00
obfuscate2532530-18.6250.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-106.0000.000100.000.00
obfuscate330-64.4330.000100.000.00
obfuscate2532530-18.6250.000100.000.00
obfuscate880-13.5880.000100.000.00
obfuscate18180-11.7610.000100.000.00
obfuscate110-6.7000.000100.000.00
obfuscate25250-5.3640.000100.000.00
obfuscate541-4.00013.40080.0020.00
obfuscate220-3.2000.000100.000.00
obfuscate10100-2.5100.000100.000.00
obfuscate110-2.5000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate541-4.00013.40080.0020.00
obfuscate871-0.88613.10087.5012.50
obfuscate1010.00011.8000.00100.00
obfuscate22211-1.6108.50095.454.55
obfuscate12111-0.9007.70091.678.33
obfuscate36333-1.3217.30091.678.33
obfuscate4310.8676.90075.0025.00
obfuscate40373-1.4226.60092.507.50
obfuscate15141-1.7936.10093.336.67
obfuscate660-1.0000.000100.000.00
obfuscate2532530-18.6250.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate660-1.0000.000100.000.00
obfuscate2532530-18.6250.000100.000.00
obfuscate880-2.0380.000100.000.00
obfuscate110-1.4000.000100.000.00
obfuscate220-0.7000.000100.000.00
obfuscate10100-2.5100.000100.000.00
obfuscate1100.3000.000100.000.00
obfuscate880-13.5880.000100.000.00
obfuscate110-6.7000.000100.000.00
obfuscate110-106.0000.000100.000.00
obfuscate18180-11.7610.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00011.8000.00100.00
obfuscate4310.8676.90075.0025.00
obfuscate541-4.00013.40080.0020.00
obfuscate871-0.88613.10087.5012.50
obfuscate12111-0.9007.70091.678.33
obfuscate36333-1.3217.30091.678.33
obfuscate40373-1.4226.60092.507.50
obfuscate15141-1.7936.10093.336.67
obfuscate22211-1.6108.50095.454.55
obfuscate660-1.0000.000100.000.00
obfuscate2532530-18.6250.000100.000.00

Mest Spam med ratio 13.4 var:
Tue Jan 7 03:08:05 2020; Spam; 13.4; obfuscate; ms.Eva ; JUNK Lets talks; ...
Mest Ham med ratio -106 var:
Tue Jan 7 23:56:37 2020; Mail; -106; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBMZXQgTHVrYXMgQ29y; ...

13 st Spam och 618 st Ham ger totalt 631 st Mail (02% spam) till 44 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.4000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Jan 8 11:37:00 EST 2020