&Nu Status


Mail log för 6 Januari - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2382371-21.82414.60099.580.42
obfuscate24231-0.6309.30095.834.17
obfuscate22211-6.9149.80095.454.55
obfuscate18171-2.2417.80094.445.56
obfuscate16160-13.6370.000100.000.00
obfuscate13121-1.7428.70092.317.69
obfuscate13130-36.6380.000100.000.00
obfuscate12120-1.7000.000100.000.00
obfuscate1111073.0270.000100.000.00
obfuscate11110-1.2270.000100.000.00
obfuscate10100-2.0200.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2382371-21.82414.60099.580.42
obfuscate24231-0.6309.30095.834.17
obfuscate22211-6.9149.80095.454.55
obfuscate18171-2.2417.80094.445.56
obfuscate16160-13.6370.000100.000.00
obfuscate13130-36.6380.000100.000.00
obfuscate12120-1.7000.000100.000.00
obfuscate13121-1.7428.70092.317.69
obfuscate1111073.0270.000100.000.00
obfuscate11110-1.2270.000100.000.00
obfuscate10100-2.0200.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate642-2.4007.30066.6733.33
obfuscate2382371-21.82414.60099.580.42
obfuscate22211-6.9149.80095.454.55
obfuscate1010.00020.2000.00100.00
obfuscate431-1.76720.20075.0025.00
obfuscate18171-2.2417.80094.445.56
obfuscate1010.0009.4000.00100.00
obfuscate13121-1.7428.70092.317.69
obfuscate24231-0.6309.30095.834.17
obfuscate1010.0008.3000.00100.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-96.5500.000100.000.00
obfuscate110-95.8000.000100.000.00
obfuscate220-47.8000.000100.000.00
obfuscate13130-36.6380.000100.000.00
obfuscate2382371-21.82414.60099.580.42
obfuscate550-19.8600.000100.000.00
obfuscate16160-13.6370.000100.000.00
obfuscate22211-6.9149.80095.454.55
obfuscate110-5.2000.000100.000.00
obfuscate990-3.6780.000100.000.00
obfuscate110-3.2000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00020.2000.00100.00
obfuscate431-1.76720.20075.0025.00
obfuscate2382371-21.82414.60099.580.42
obfuscate22211-6.9149.80095.454.55
obfuscate1010.0009.4000.00100.00
obfuscate24231-0.6309.30095.834.17
obfuscate13121-1.7428.70092.317.69
obfuscate1010.0008.3000.00100.00
obfuscate18171-2.2417.80094.445.56
obfuscate642-2.4007.30066.6733.33
obfuscate1100.9000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1100.9000.000100.000.00
obfuscate770-2.1860.000100.000.00
obfuscate110-95.8000.000100.000.00
obfuscate16160-13.6370.000100.000.00
obfuscate330-0.1330.000100.000.00
obfuscate990-0.7000.000100.000.00
obfuscate440-96.5500.000100.000.00
obfuscate330-0.4330.000100.000.00
obfuscate12120-1.7000.000100.000.00
obfuscate1111073.0270.000100.000.00
obfuscate220-2.1500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00020.2000.00100.00
obfuscate1010.0009.4000.00100.00
obfuscate1010.0008.3000.00100.00
obfuscate642-2.4007.30066.6733.33
obfuscate431-1.76720.20075.0025.00
obfuscate13121-1.7428.70092.317.69
obfuscate18171-2.2417.80094.445.56
obfuscate22211-6.9149.80095.454.55
obfuscate24231-0.6309.30095.834.17
obfuscate2382371-21.82414.60099.580.42
obfuscate1100.9000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 20.2 var:
Mon Jan 6 00:38:25 2020; Spam; 20.2; obfuscate; mathias@och.nu; JUNK Your account was hacked; ...
Mest Ham med ratio -97.3 var:
Mon Jan 6 00:01:22 2020; Mail; -97.3; obfuscate; Facebook ; Marie you have 99 new notifications and 1 friend request; ...

11 st Spam och 465 st Ham ger totalt 476 st Mail (02% spam) till 38 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.1727


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Jan 7 11:37:00 EST 2020