&Nu Status


Mail log för 5 Januari - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3063060-17.8590.000100.000.00
obfuscate29290-4.6690.000100.000.00
obfuscate22211-1.1676.50095.454.55
obfuscate21210-1.8670.000100.000.00
obfuscate20200-2.1600.000100.000.00
obfuscate15150-1.4870.000100.000.00
obfuscate14131-1.4628.30092.867.14
obfuscate13130-7.9150.000100.000.00
obfuscate11110-18.5730.000100.000.00
obfuscate11110-0.7910.000100.000.00
obfuscate10100-0.5400.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3063060-17.8590.000100.000.00
obfuscate29290-4.6690.000100.000.00
obfuscate21210-1.8670.000100.000.00
obfuscate22211-1.1676.50095.454.55
obfuscate20200-2.1600.000100.000.00
obfuscate15150-1.4870.000100.000.00
obfuscate14131-1.4628.30092.867.14
obfuscate13130-7.9150.000100.000.00
obfuscate11110-18.5730.000100.000.00
obfuscate11110-0.7910.000100.000.00
obfuscate10100-0.5400.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate523-0.8008.50040.0060.00
obfuscate2020.00012.0000.00100.00
obfuscate211-2.1009.40050.0050.00
obfuscate14131-1.4628.30092.867.14
obfuscate431-0.4678.50075.0025.00
obfuscate431-0.33323.30075.0025.00
obfuscate22211-1.1676.50095.454.55
obfuscate761-49.36715.70085.7114.29
obfuscate2110.7008.40050.0050.00
obfuscate1091-1.5448.60090.0010.00
obfuscate880-1.0880.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-64.4330.000100.000.00
obfuscate761-49.36715.70085.7114.29
obfuscate220-48.0500.000100.000.00
obfuscate220-45.4500.000100.000.00
obfuscate11110-18.5730.000100.000.00
obfuscate3063060-17.8590.000100.000.00
obfuscate110-8.2000.000100.000.00
obfuscate13130-7.9150.000100.000.00
obfuscate330-4.8000.000100.000.00
obfuscate29290-4.6690.000100.000.00
obfuscate220-4.1000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate431-0.33323.30075.0025.00
obfuscate761-49.36715.70085.7114.29
obfuscate2020.00012.0000.00100.00
obfuscate211-2.1009.40050.0050.00
obfuscate1091-1.5448.60090.0010.00
obfuscate523-0.8008.50040.0060.00
obfuscate431-0.4678.50075.0025.00
obfuscate2110.7008.40050.0050.00
obfuscate14131-1.4628.30092.867.14
obfuscate22211-1.1676.50095.454.55
obfuscate880-1.0880.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate880-1.0880.000100.000.00
obfuscate1103.5000.000100.000.00
obfuscate330-64.4330.000100.000.00
obfuscate330-1.5000.000100.000.00
obfuscate220-4.1000.000100.000.00
obfuscate440-1.6500.000100.000.00
obfuscate15150-1.4870.000100.000.00
obfuscate550-0.7000.000100.000.00
obfuscate11110-18.5730.000100.000.00
obfuscate2200.2500.000100.000.00
obfuscate21210-1.8670.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2020.00012.0000.00100.00
obfuscate523-0.8008.50040.0060.00
obfuscate211-2.1009.40050.0050.00
obfuscate2110.7008.40050.0050.00
obfuscate431-0.4678.50075.0025.00
obfuscate431-0.33323.30075.0025.00
obfuscate761-49.36715.70085.7114.29
obfuscate1091-1.5448.60090.0010.00
obfuscate14131-1.4628.30092.867.14
obfuscate22211-1.1676.50095.454.55
obfuscate880-1.0880.000100.000.00

Mest Spam med ratio 23.3 var:
Sun Jan 5 18:35:02 2020; Spam; 23.3; obfuscate; Natalya ; JUNK Opa my goodnatured) My Mr. Only; ...
Mest Ham med ratio -97.3 var:
Sun Jan 5 00:01:22 2020; Mail; -97.3; obfuscate; Facebook ; Marie you have 99 new notifications and 1 friend request; ...

13 st Spam och 571 st Ham ger totalt 584 st Mail (02% spam) till 42 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.6308


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Jan 6 11:37:00 EST 2020