&Nu Status


Mail log för 4 Januari - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2372370-26.6620.000100.000.00
obfuscate21210-2.9190.000100.000.00
obfuscate17161-1.0379.30094.125.88
obfuscate13121-1.1087.80092.317.69
obfuscate12120-2.2750.000100.000.00
obfuscate12120-1.1250.000100.000.00
obfuscate12120-2.0920.000100.000.00
obfuscate11110-0.7000.000100.000.00
obfuscate1091-2.98912.40090.0010.00
obfuscate990-1.1890.000100.000.00
obfuscate990-1.7560.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2372370-26.6620.000100.000.00
obfuscate21210-2.9190.000100.000.00
obfuscate17161-1.0379.30094.125.88
obfuscate12120-2.2750.000100.000.00
obfuscate12120-1.1250.000100.000.00
obfuscate13121-1.1087.80092.317.69
obfuscate12120-2.0920.000100.000.00
obfuscate11110-0.7000.000100.000.00
obfuscate1091-2.98912.40090.0010.00
obfuscate990-1.1890.000100.000.00
obfuscate990-1.7560.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1091-2.98912.40090.0010.00
obfuscate2111.5009.40050.0050.00
obfuscate13121-1.1087.80092.317.69
obfuscate17161-1.0379.30094.125.88
obfuscate871-0.48626.60087.5012.50
obfuscate220-0.8500.000100.000.00
obfuscate440-2.6000.000100.000.00
obfuscate12120-2.2750.000100.000.00
obfuscate2372370-26.6620.000100.000.00
obfuscate21210-2.9190.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate660-95.8000.000100.000.00
obfuscate220-95.8000.000100.000.00
obfuscate110-94.8000.000100.000.00
obfuscate220-50.1500.000100.000.00
obfuscate2372370-26.6620.000100.000.00
obfuscate660-17.2170.000100.000.00
obfuscate770-15.1290.000100.000.00
obfuscate770-14.7710.000100.000.00
obfuscate110-4.7000.000100.000.00
obfuscate110-4.7000.000100.000.00
obfuscate110-4.0000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate871-0.48626.60087.5012.50
obfuscate1091-2.98912.40090.0010.00
obfuscate2111.5009.40050.0050.00
obfuscate17161-1.0379.30094.125.88
obfuscate13121-1.1087.80092.317.69
obfuscate220-0.8500.000100.000.00
obfuscate440-2.6000.000100.000.00
obfuscate12120-2.2750.000100.000.00
obfuscate2372370-26.6620.000100.000.00
obfuscate21210-2.9190.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-0.8500.000100.000.00
obfuscate440-2.6000.000100.000.00
obfuscate12120-2.2750.000100.000.00
obfuscate2372370-26.6620.000100.000.00
obfuscate21210-2.9190.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate110-4.7000.000100.000.00
obfuscate110-94.8000.000100.000.00
obfuscate12120-1.1250.000100.000.00
obfuscate660-17.2170.000100.000.00
obfuscate990-1.1890.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2111.5009.40050.0050.00
obfuscate871-0.48626.60087.5012.50
obfuscate1091-2.98912.40090.0010.00
obfuscate13121-1.1087.80092.317.69
obfuscate17161-1.0379.30094.125.88
obfuscate220-0.8500.000100.000.00
obfuscate440-2.6000.000100.000.00
obfuscate12120-2.2750.000100.000.00
obfuscate2372370-26.6620.000100.000.00
obfuscate21210-2.9190.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 26.6 var:
Sat Jan 4 02:59:30 2020; Spam; 26.6; obfuscate; elena diaz ; JUNK (no subject); ...
Mest Ham med ratio -97.3 var:
Sat Jan 4 01:43:38 2020; Mail; -97.3; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JTtyBDaHJpc3RpbmUgS29u; ...

5 st Spam och 446 st Ham ger totalt 451 st Mail (01% spam) till 36 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 13.1000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Jan 5 11:37:00 EST 2020