&Nu Status


Mail log för 3 Januari - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1991981-16.9658.00099.500.50
obfuscate28280-2.7890.000100.000.00
obfuscate25250-5.2400.000100.000.00
obfuscate23230-1.0390.000100.000.00
obfuscate22211-0.9576.50095.454.55
obfuscate17161-1.1068.30094.125.88
obfuscate17161-1.1568.60094.125.88
obfuscate15150-1.0470.000100.000.00
obfuscate1477-1.9298.40050.0050.00
obfuscate13130-1.1310.000100.000.00
obfuscate12120-3.1170.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1991981-16.9658.00099.500.50
obfuscate28280-2.7890.000100.000.00
obfuscate25250-5.2400.000100.000.00
obfuscate23230-1.0390.000100.000.00
obfuscate22211-0.9576.50095.454.55
obfuscate17161-1.1068.30094.125.88
obfuscate17161-1.1568.60094.125.88
obfuscate15150-1.0470.000100.000.00
obfuscate13130-1.1310.000100.000.00
obfuscate12120-3.1170.000100.000.00
obfuscate12120-8.9000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1477-1.9298.40050.0050.00
obfuscate211-2.1009.40050.0050.00
obfuscate1991981-16.9658.00099.500.50
obfuscate17161-1.1068.30094.125.88
obfuscate11101-0.90020.30090.919.09
obfuscate17161-1.1568.60094.125.88
obfuscate1010.0009.4000.00100.00
obfuscate22211-0.9576.50095.454.55
obfuscate5501.3200.000100.000.00
obfuscate10100-0.8300.000100.000.00
obfuscate3300.0330.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-96.9250.000100.000.00
obfuscate220-93.4500.000100.000.00
obfuscate1991981-16.9658.00099.500.50
obfuscate770-14.5860.000100.000.00
obfuscate12120-8.9000.000100.000.00
obfuscate25250-5.2400.000100.000.00
obfuscate220-3.2500.000100.000.00
obfuscate110-3.2000.000100.000.00
obfuscate12120-3.1170.000100.000.00
obfuscate28280-2.7890.000100.000.00
obfuscate770-2.7000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate11101-0.90020.30090.919.09
obfuscate211-2.1009.40050.0050.00
obfuscate1010.0009.4000.00100.00
obfuscate17161-1.1568.60094.125.88
obfuscate1477-1.9298.40050.0050.00
obfuscate17161-1.1068.30094.125.88
obfuscate1991981-16.9658.00099.500.50
obfuscate22211-0.9576.50095.454.55
obfuscate5501.3200.000100.000.00
obfuscate10100-0.8300.000100.000.00
obfuscate3300.0330.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5501.3200.000100.000.00
obfuscate10100-0.8300.000100.000.00
obfuscate3300.0330.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate12120-3.1170.000100.000.00
obfuscate25250-5.2400.000100.000.00
obfuscate110-0.7000.000100.000.00
obfuscate880-2.2370.000100.000.00
obfuscate550-0.4600.000100.000.00
obfuscate440-96.9250.000100.000.00
obfuscate440-1.2000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0009.4000.00100.00
obfuscate211-2.1009.40050.0050.00
obfuscate1477-1.9298.40050.0050.00
obfuscate11101-0.90020.30090.919.09
obfuscate17161-1.1068.30094.125.88
obfuscate17161-1.1568.60094.125.88
obfuscate22211-0.9576.50095.454.55
obfuscate1991981-16.9658.00099.500.50
obfuscate5501.3200.000100.000.00
obfuscate10100-0.8300.000100.000.00
obfuscate3300.0330.000100.000.00

Mest Spam med ratio 20.3 var:
Fri Jan 3 19:21:32 2020; Spam; 20.3; obfuscate; Debbie Stone ; JUNK (no subject); ...
Mest Ham med ratio -97.3 var:
Fri Jan 3 00:43:38 2020; Mail; -97.3; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JTtyBDaHJpc3RpbmUgS29u; ...

14 st Spam och 499 st Ham ger totalt 513 st Mail (02% spam) till 44 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.2357


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Jan 4 11:37:00 EST 2020