&Nu Status


Mail log för 2 Januari - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2902900-11.9960.000100.000.00
obfuscate35350-1.4290.000100.000.00
obfuscate31292-1.2866.60093.556.45
obfuscate30300-10.1870.000100.000.00
obfuscate29290-4.0280.000100.000.00
obfuscate28280-5.6960.000100.000.00
obfuscate24240-2.0710.000100.000.00
obfuscate18180-0.8390.000100.000.00
obfuscate18180-1.0170.000100.000.00
obfuscate18153-1.0207.40083.3316.67
obfuscate17161-18.8257.50094.125.88

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2902900-11.9960.000100.000.00
obfuscate35350-1.4290.000100.000.00
obfuscate30300-10.1870.000100.000.00
obfuscate29290-4.0280.000100.000.00
obfuscate31292-1.2866.60093.556.45
obfuscate28280-5.6960.000100.000.00
obfuscate24240-2.0710.000100.000.00
obfuscate18180-0.8390.000100.000.00
obfuscate18180-1.0170.000100.000.00
obfuscate17161-18.8257.50094.125.88
obfuscate16160-2.0130.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate18153-1.0207.40083.3316.67
obfuscate31292-1.2866.60093.556.45
obfuscate17161-18.8257.50094.125.88
obfuscate1010.0007.5000.00100.00
obfuscate761-1.4837.20085.7114.29
obfuscate220-1.0500.000100.000.00
obfuscate660-18.0330.000100.000.00
obfuscate29290-4.0280.000100.000.00
obfuscate3300.0330.000100.000.00
obfuscate14140-0.7000.000100.000.00
obfuscate18180-0.8390.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-96.5500.000100.000.00
obfuscate110-93.9000.000100.000.00
obfuscate770-29.7000.000100.000.00
obfuscate550-19.4800.000100.000.00
obfuscate17161-18.8257.50094.125.88
obfuscate660-18.0330.000100.000.00
obfuscate2902900-11.9960.000100.000.00
obfuscate30300-10.1870.000100.000.00
obfuscate28280-5.6960.000100.000.00
obfuscate29290-4.0280.000100.000.00
obfuscate770-3.4710.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate17161-18.8257.50094.125.88
obfuscate1010.0007.5000.00100.00
obfuscate18153-1.0207.40083.3316.67
obfuscate761-1.4837.20085.7114.29
obfuscate31292-1.2866.60093.556.45
obfuscate220-1.0500.000100.000.00
obfuscate660-18.0330.000100.000.00
obfuscate29290-4.0280.000100.000.00
obfuscate3300.0330.000100.000.00
obfuscate14140-0.7000.000100.000.00
obfuscate18180-0.8390.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-1.0500.000100.000.00
obfuscate660-18.0330.000100.000.00
obfuscate29290-4.0280.000100.000.00
obfuscate3300.0330.000100.000.00
obfuscate14140-0.7000.000100.000.00
obfuscate18180-0.8390.000100.000.00
obfuscate220-96.5500.000100.000.00
obfuscate2902900-11.9960.000100.000.00
obfuscate2202.2000.000100.000.00
obfuscate110-93.9000.000100.000.00
obfuscate550-19.4800.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0007.5000.00100.00
obfuscate18153-1.0207.40083.3316.67
obfuscate761-1.4837.20085.7114.29
obfuscate31292-1.2866.60093.556.45
obfuscate17161-18.8257.50094.125.88
obfuscate220-1.0500.000100.000.00
obfuscate660-18.0330.000100.000.00
obfuscate29290-4.0280.000100.000.00
obfuscate3300.0330.000100.000.00
obfuscate14140-0.7000.000100.000.00
obfuscate18180-0.8390.000100.000.00

Mest Spam med ratio 9.8 var:
Thu Jan 2 12:20:05 2020; Spam; 9.8; obfuscate; utf-8QSuperkul20Kundeservice ; JUNK utf-8QSjekk20hva20vi20har20pC3A520salg21; ...
Mest Ham med ratio -104.7 var:
Thu Jan 2 12:27:21 2020; Mail; -104.7; obfuscate; pair Networks Support Department ; pair Networks Password Change Request; ...

8 st Spam och 685 st Ham ger totalt 693 st Mail (01% spam) till 40 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.2000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Jan 3 11:37:00 EST 2020