&Nu Status


Mail log för 1 Januari - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2642640-12.1970.000100.000.00
obfuscate33312-5.0748.15093.946.06
obfuscate31283-1.9867.96790.329.68
obfuscate26242-1.7887.85092.317.69
obfuscate20191-1.6848.60095.005.00
obfuscate19181-0.9726.50094.745.26
obfuscate18180-1.6890.000100.000.00
obfuscate16160-1.0190.000100.000.00
obfuscate16160-0.7000.000100.000.00
obfuscate12111-2.8188.60091.678.33
obfuscate11110-26.6000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2642640-12.1970.000100.000.00
obfuscate33312-5.0748.15093.946.06
obfuscate31283-1.9867.96790.329.68
obfuscate26242-1.7887.85092.317.69
obfuscate20191-1.6848.60095.005.00
obfuscate18180-1.6890.000100.000.00
obfuscate19181-0.9726.50094.745.26
obfuscate16160-1.0190.000100.000.00
obfuscate16160-0.7000.000100.000.00
obfuscate11110-26.6000.000100.000.00
obfuscate11110-2.6450.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5230.9006.70040.0060.00
obfuscate3030.00012.0000.00100.00
obfuscate31283-1.9867.96790.329.68
obfuscate26242-1.7887.85092.317.69
obfuscate33312-5.0748.15093.946.06
obfuscate1010.00010.8000.00100.00
obfuscate19181-0.9726.50094.745.26
obfuscate761-17.7176.20085.7114.29
obfuscate761-18.7007.70085.7114.29
obfuscate3210.30010.50066.6733.33
obfuscate12111-2.8188.60091.678.33

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-95.9750.000100.000.00
obfuscate110-95.8000.000100.000.00
obfuscate220-48.7500.000100.000.00
obfuscate330-35.6000.000100.000.00
obfuscate11110-26.6000.000100.000.00
obfuscate550-19.4800.000100.000.00
obfuscate761-18.7007.70085.7114.29
obfuscate761-17.7176.20085.7114.29
obfuscate2642640-12.1970.000100.000.00
obfuscate110-8.2000.000100.000.00
obfuscate33312-5.0748.15093.946.06

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3030.00012.0000.00100.00
obfuscate1010.00010.8000.00100.00
obfuscate3210.30010.50066.6733.33
obfuscate12111-2.8188.60091.678.33
obfuscate20191-1.6848.60095.005.00
obfuscate33312-5.0748.15093.946.06
obfuscate31283-1.9867.96790.329.68
obfuscate26242-1.7887.85092.317.69
obfuscate761-18.7007.70085.7114.29
obfuscate5230.9006.70040.0060.00
obfuscate19181-0.9726.50094.745.26

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate660-1.0330.000100.000.00
obfuscate16160-1.0190.000100.000.00
obfuscate1103.4000.000100.000.00
obfuscate18180-1.6890.000100.000.00
obfuscate220-0.8000.000100.000.00
obfuscate16160-0.7000.000100.000.00
obfuscate110-1.4000.000100.000.00
obfuscate330-0.7000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate11110-26.6000.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00010.8000.00100.00
obfuscate3030.00012.0000.00100.00
obfuscate5230.9006.70040.0060.00
obfuscate3210.30010.50066.6733.33
obfuscate761-17.7176.20085.7114.29
obfuscate761-18.7007.70085.7114.29
obfuscate31283-1.9867.96790.329.68
obfuscate12111-2.8188.60091.678.33
obfuscate26242-1.7887.85092.317.69
obfuscate33312-5.0748.15093.946.06
obfuscate19181-0.9726.50094.745.26

Mest Spam med ratio 12 var:
Wed Jan 1 08:22:07 2020; Spam; 12; obfuscate; jomart1576 ; JUNK Image from your camera SG550M-12MHD-0102 1510-IMAG0441; ...
Mest Ham med ratio -106 var:
Wed Jan 1 05:06:43 2020; Mail; -106; obfuscate; Facebook ; UTF-8BOTkzMTQyIMOkciBkaW4gaw; ...

20 st Spam och 561 st Ham ger totalt 581 st Mail (03% spam) till 41 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.5450


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Jan 2 11:37:00 EST 2020