&Nu Status


Mail log för Januari - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate105791056514-14.20313.57199.870.13
obfuscate96795215-3.8017.26798.451.55
obfuscate89285735-1.3847.60096.083.92
obfuscate85381340-1.1756.92595.314.69
obfuscate73772116-3.7327.43897.832.17
obfuscate6256232-8.25512.00099.680.32
obfuscate54550837-1.7529.00093.216.79
obfuscate52951811-1.4528.00097.922.08
obfuscate5155132-1.0398.50099.610.39
obfuscate4664651-1.9206.00099.790.21
obfuscate43541916-3.5168.18896.323.68

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate105791056514-14.20313.57199.870.13
obfuscate96795215-3.8017.26798.451.55
obfuscate89285735-1.3847.60096.083.92
obfuscate85381340-1.1756.92595.314.69
obfuscate73772116-3.7327.43897.832.17
obfuscate6256232-8.25512.00099.680.32
obfuscate52951811-1.4528.00097.922.08
obfuscate5155132-1.0398.50099.610.39
obfuscate54550837-1.7529.00093.216.79
obfuscate4664651-1.9206.00099.790.21
obfuscate43541916-3.5168.18896.323.68

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate610610.00012.0000.00100.00
obfuscate85381340-1.1756.92595.314.69
obfuscate34030139-2.3467.35988.5311.47
obfuscate54550837-1.7529.00093.216.79
obfuscate89285735-1.3847.60096.083.92
obfuscate19917722-3.53115.36488.9411.06
obfuscate43541916-3.5168.18896.323.68
obfuscate73772116-3.7327.43897.832.17
obfuscate21119516-1.3498.50092.427.58
obfuscate96795215-3.8017.26798.451.55
obfuscate35634214-17.3307.42996.073.93

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-106.0000.000100.000.00
obfuscate1011010-81.9310.000100.000.00
obfuscate63630-80.0000.000100.000.00
obfuscate35634214-17.3307.42996.073.93
obfuscate105791056514-14.20313.57199.870.13
obfuscate16315112-13.2589.25092.647.36
obfuscate423111-12.9037.81873.8126.19
obfuscate6256232-8.25512.00099.680.32
obfuscate36324-6.8759.75088.8911.11
obfuscate1281271-6.7329.00099.220.78
obfuscate27126110-5.6637.80096.313.69

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate19917722-3.53115.36488.9411.06
obfuscate7342.66714.75042.8657.14
obfuscate321-0.50014.00066.6733.33
obfuscate105791056514-14.20313.57199.870.13
obfuscate3113056-0.92812.83398.071.93
obfuscate2020.00012.5000.00100.00
obfuscate610610.00012.0000.00100.00
obfuscate6256232-8.25512.00099.680.32
obfuscate1010.00012.0000.00100.00
obfuscate1010.00011.0000.00100.00
obfuscate2313100.38510.10056.5243.48

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate11110-0.4550.000100.000.00
obfuscate1241240-1.5810.000100.000.00
obfuscate10100-1.1000.000100.000.00
obfuscate660-4.3330.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate1741740-0.6210.000100.000.00
obfuscate35350-0.7140.000100.000.00
obfuscate550-1.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate39390-1.2050.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2020.00012.5000.00100.00
obfuscate1010.00010.0000.00100.00
obfuscate610610.00012.0000.00100.00
obfuscate1010.0006.0000.00100.00
obfuscate2020.0007.0000.00100.00
obfuscate1010.00012.0000.00100.00
obfuscate1010.0006.0000.00100.00
obfuscate1010.00011.0000.00100.00
obfuscate7342.66714.75042.8657.14
obfuscate2110.0007.00050.0050.00
obfuscate2313100.38510.10056.5243.48

Mest Spam med ratio 32.1 var:
Thu Jan 9 02:41:00 2020; Spam; 32.1; obfuscate; Support ; JUNK Security alert Your CaseID-swc744d3ut.;
Mest Ham med ratio -106 var:
Wed Jan 1 05:06:43 2020; Mail; -106; obfuscate; Facebook ; UTF-8BOTkzMTQyIMOkciBkaW4gaw;

461 st Spam och 21049 st Ham ger totalt 21510 st Mail (02% spam) till 86 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.1627


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Sun Feb 2 11:42:00 EST 2020