&Nu Status


Mail log för 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate252711252275436-4.3569.44399.830.17
obfuscate1244812278170-3.1498.95398.631.37
obfuscate1067010563107-1.4008.29099.001.00
obfuscate99559616339-0.8857.94196.593.41
obfuscate89628808154-4.2139.13698.281.72
obfuscate6716667838-0.8437.71199.430.57
obfuscate6520650614-11.6158.57199.790.21
obfuscate59055746159-1.7399.78097.312.69
obfuscate52875108179-1.3608.60396.613.39
obfuscate523652297-2.2967.85799.870.13
obfuscate4133411617-0.9237.11899.590.41

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate252711252275436-4.3569.44399.830.17
obfuscate1244812278170-3.1498.95398.631.37
obfuscate1067010563107-1.4008.29099.001.00
obfuscate99559616339-0.8857.94196.593.41
obfuscate89628808154-4.2139.13698.281.72
obfuscate6716667838-0.8437.71199.430.57
obfuscate6520650614-11.6158.57199.790.21
obfuscate59055746159-1.7399.78097.312.69
obfuscate523652297-2.2967.85799.870.13
obfuscate52875108179-1.3608.60396.613.39
obfuscate4133411617-0.9237.11899.590.41

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate252711252275436-4.3569.44399.830.17
obfuscate99559616339-0.8857.94196.593.41
obfuscate305362693.30610.59511.8088.20
obfuscate52875108179-1.3608.60396.613.39
obfuscate1244812278170-3.1498.95398.631.37
obfuscate59055746159-1.7399.78097.312.69
obfuscate89628808154-4.2139.13698.281.72
obfuscate1067010563107-1.4008.29099.001.00
obfuscate40803980100-3.4837.99097.552.45
obfuscate1691159893-5.18814.20494.505.50
obfuscate457385720.7749.70884.2515.75

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-106.0000.000100.000.00
obfuscate440-97.2500.000100.000.00
obfuscate8828802-75.6209.00099.770.23
obfuscate7687644-66.6188.25099.480.52
obfuscate3216315858-21.8958.63898.201.80
obfuscate6520650614-11.6158.57199.790.21
obfuscate2159212138-10.5709.02698.241.76
obfuscate25250-10.4000.000100.000.00
obfuscate45450-9.5330.000100.000.00
obfuscate16014911-8.20810.90993.126.88
obfuscate63761720-7.9817.70096.863.14

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate282080.30019.62571.4328.57
obfuscate23212-0.23815.50091.308.70
obfuscate15105-0.30014.40066.6733.33
obfuscate1691159893-5.18814.20494.505.50
obfuscate532-0.33313.50060.0040.00
obfuscate2964294618-5.02513.50099.390.61
obfuscate187146410.58912.87878.0721.93
obfuscate135109260.32112.73180.7419.26
obfuscate15870.62512.28653.3346.67
obfuscate1781744-1.44812.00097.752.25
obfuscate7977889-0.93011.00098.871.13

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1101.0000.000100.000.00
obfuscate3302.3330.000100.000.00
obfuscate2200.0000.000100.000.00
obfuscate42420-0.3570.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate550-4.0000.000100.000.00
obfuscate550-1.0000.000100.000.00
obfuscate13130-1.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate26260-3.7690.000100.000.00
obfuscate220-2.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate305362693.30610.59511.8088.20
obfuscate15870.62512.28653.3346.67
obfuscate743-0.7507.33357.1442.86
obfuscate1275-0.14310.80058.3341.67
obfuscate532-0.33313.50060.0040.00
obfuscate15105-0.30014.40066.6733.33
obfuscate141040.6009.25071.4328.57
obfuscate282080.30019.62571.4328.57
obfuscate431-1.6677.00075.0025.00
obfuscate312470.0009.57177.4222.58
obfuscate187146410.58912.87878.0721.93

Mest Spam med ratio 99 var:
Sun Apr 12 14:21:39 2020; Spam; 99; obfuscate; horriganjohn ; JUNK RE ;
Mest Ham med ratio -109.6 var:
Sat Dec 19 10:02:44 2020; Mail; -109.6; obfuscate; Facebook ; See who followed your Page;

2802 st Spam och 375496 st Ham ger totalt 378298 st Mail (00% spam) till 122 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.3380


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Sat Jan 2 11:42:00 EST 2021