&Nu Status


Mail log för 1 December - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5835821-6.9389.90099.830.17
obfuscate56560-1.3450.000100.000.00
obfuscate48417-1.24611.77185.4214.58
obfuscate38362-1.5677.90094.745.26
obfuscate36360-0.5360.000100.000.00
obfuscate34331-1.05810.10097.062.94
obfuscate34340-12.0320.000100.000.00
obfuscate31292-1.9836.35093.556.45
obfuscate27270-0.7520.000100.000.00
obfuscate26260-4.7460.000100.000.00
obfuscate21210-0.7100.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5835821-6.9389.90099.830.17
obfuscate56560-1.3450.000100.000.00
obfuscate48417-1.24611.77185.4214.58
obfuscate36360-0.5360.000100.000.00
obfuscate38362-1.5677.90094.745.26
obfuscate34340-12.0320.000100.000.00
obfuscate34331-1.05810.10097.062.94
obfuscate31292-1.9836.35093.556.45
obfuscate27270-0.7520.000100.000.00
obfuscate26260-4.7460.000100.000.00
obfuscate21210-0.7100.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate48417-1.24611.77185.4214.58
obfuscate31292-1.9836.35093.556.45
obfuscate38362-1.5677.90094.745.26
obfuscate1091-3.4896.20090.0010.00
obfuscate211-2.1009.50050.0050.00
obfuscate1010.0006.0000.00100.00
obfuscate121110.27310.20091.678.33
obfuscate1010.0006.0000.00100.00
obfuscate1010.0006.0000.00100.00
obfuscate1010.0006.0000.00100.00
obfuscate34331-1.05810.10097.062.94

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-100.9000.000100.000.00
obfuscate110-93.9000.000100.000.00
obfuscate550-21.6200.000100.000.00
obfuscate871-15.6009.50087.5012.50
obfuscate34340-12.0320.000100.000.00
obfuscate5835821-6.9389.90099.830.17
obfuscate16160-6.5440.000100.000.00
obfuscate26260-4.7460.000100.000.00
obfuscate1091-3.4896.20090.0010.00
obfuscate110-3.2000.000100.000.00
obfuscate110-2.9000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate48417-1.24611.77185.4214.58
obfuscate121110.27310.20091.678.33
obfuscate34331-1.05810.10097.062.94
obfuscate5835821-6.9389.90099.830.17
obfuscate211-2.1009.50050.0050.00
obfuscate871-15.6009.50087.5012.50
obfuscate11101-0.9308.50090.919.09
obfuscate13121-1.5757.90092.317.69
obfuscate38362-1.5677.90094.745.26
obfuscate31292-1.9836.35093.556.45
obfuscate1091-3.4896.20090.0010.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate990-0.6670.000100.000.00
obfuscate660-1.9670.000100.000.00
obfuscate660-1.7000.000100.000.00
obfuscate440-0.7000.000100.000.00
obfuscate110-2.9000.000100.000.00
obfuscate660-0.3500.000100.000.00
obfuscate110-1.5000.000100.000.00
obfuscate3300.1670.000100.000.00
obfuscate36360-0.5360.000100.000.00
obfuscate1100.7000.000100.000.00
obfuscate880-1.5000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0006.0000.00100.00
obfuscate1010.0006.0000.00100.00
obfuscate1010.0006.0000.00100.00
obfuscate1010.0006.0000.00100.00
obfuscate1010.0006.0000.00100.00
obfuscate211-2.1009.50050.0050.00
obfuscate48417-1.24611.77185.4214.58
obfuscate871-15.6009.50087.5012.50
obfuscate1091-3.4896.20090.0010.00
obfuscate11101-0.9308.50090.919.09
obfuscate121110.27310.20091.678.33

Mest Spam med ratio 15.4 var:
Sun Dec 1 05:43:59 2019; Spam; 15.4; obfuscate; utf-8qBobD0A1D0B0sinD0BE ; JUNK Document not approved; ...
Mest Ham med ratio -106 var:
Sun Dec 1 12:51:37 2019; Mail; -106; obfuscate; Facebook ; UTF-8BMTYwMzM3IMOkciBkaW4gaw; ...

24 st Spam och 1076 st Ham ger totalt 1100 st Mail (02% spam) till 49 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.8625


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Dec 2 11:37:00 EST 2019