&Nu Status


Mail log för 7 November - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5335303-6.7727.50099.440.56
obfuscate53530-1.3810.000100.000.00
obfuscate39354-2.0497.77589.7410.26
obfuscate32320-0.3500.000100.000.00
obfuscate27270-4.4670.000100.000.00
obfuscate24231-0.0916.20095.834.17
obfuscate24240-9.3120.000100.000.00
obfuscate20164-0.6376.55080.0020.00
obfuscate19190-0.7160.000100.000.00
obfuscate19190-1.3950.000100.000.00
obfuscate19190-2.2740.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5335303-6.7727.50099.440.56
obfuscate53530-1.3810.000100.000.00
obfuscate39354-2.0497.77589.7410.26
obfuscate32320-0.3500.000100.000.00
obfuscate27270-4.4670.000100.000.00
obfuscate24240-9.3120.000100.000.00
obfuscate24231-0.0916.20095.834.17
obfuscate19190-0.7160.000100.000.00
obfuscate19190-1.3950.000100.000.00
obfuscate19190-2.2740.000100.000.00
obfuscate18180-6.9000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate39354-2.0497.77589.7410.26
obfuscate20164-0.6376.55080.0020.00
obfuscate5335303-6.7727.50099.440.56
obfuscate1010.0009.3000.00100.00
obfuscate541-1.3507.80080.0020.00
obfuscate1010.00024.6000.00100.00
obfuscate1010.00012.0000.00100.00
obfuscate24231-0.0916.20095.834.17
obfuscate14131-9.4008.70092.867.14
obfuscate761-0.3178.90085.7114.29
obfuscate19190-0.7160.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-99.2000.000100.000.00
obfuscate220-95.8000.000100.000.00
obfuscate14131-9.4008.70092.867.14
obfuscate24240-9.3120.000100.000.00
obfuscate18180-6.9000.000100.000.00
obfuscate5335303-6.7727.50099.440.56
obfuscate27270-4.4670.000100.000.00
obfuscate110-4.2000.000100.000.00
obfuscate110-2.5000.000100.000.00
obfuscate110-2.5000.000100.000.00
obfuscate19190-2.2740.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00024.6000.00100.00
obfuscate1010.00012.0000.00100.00
obfuscate1010.0009.3000.00100.00
obfuscate761-0.3178.90085.7114.29
obfuscate14131-9.4008.70092.867.14
obfuscate541-1.3507.80080.0020.00
obfuscate39354-2.0497.77589.7410.26
obfuscate5335303-6.7727.50099.440.56
obfuscate20164-0.6376.55080.0020.00
obfuscate24231-0.0916.20095.834.17
obfuscate19190-0.7160.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate19190-0.7160.000100.000.00
obfuscate18180-6.9000.000100.000.00
obfuscate19190-1.3950.000100.000.00
obfuscate17170-1.9820.000100.000.00
obfuscate19190-2.2740.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate880-1.8250.000100.000.00
obfuscate110-2.5000.000100.000.00
obfuscate110-1.3000.000100.000.00
obfuscate770-0.9000.000100.000.00
obfuscate16160-0.7250.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0009.3000.00100.00
obfuscate1010.00024.6000.00100.00
obfuscate1010.00012.0000.00100.00
obfuscate541-1.3507.80080.0020.00
obfuscate20164-0.6376.55080.0020.00
obfuscate761-0.3178.90085.7114.29
obfuscate39354-2.0497.77589.7410.26
obfuscate14131-9.4008.70092.867.14
obfuscate24231-0.0916.20095.834.17
obfuscate5335303-6.7727.50099.440.56
obfuscate19190-0.7160.000100.000.00

Mest Spam med ratio 24.6 var:
Thu Nov 7 10:23:55 2019; Spam; 24.6; obfuscate; Aleksandra Ozog ; JUNK (no subject); ...
Mest Ham med ratio -106 var:
Thu Nov 7 23:27:08 2019; Mail; -106; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBMZXQgQXJpb3QgUW9z; ...

18 st Spam och 973 st Ham ger totalt 991 st Mail (01% spam) till 50 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.7389


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Nov 8 11:37:00 EST 2019