&Nu Status


Mail log för 6 November - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6226193-5.4317.50099.520.48
obfuscate37370-1.4030.000100.000.00
obfuscate37361-4.8869.30097.302.70
obfuscate34322-0.9226.75094.125.88
obfuscate23230-2.1480.000100.000.00
obfuscate23230-1.3780.000100.000.00
obfuscate22220-5.8730.000100.000.00
obfuscate19190-1.4580.000100.000.00
obfuscate18171-0.9416.20094.445.56
obfuscate15150-0.3930.000100.000.00
obfuscate14140-7.7710.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6226193-5.4317.50099.520.48
obfuscate37370-1.4030.000100.000.00
obfuscate37361-4.8869.30097.302.70
obfuscate34322-0.9226.75094.125.88
obfuscate23230-2.1480.000100.000.00
obfuscate23230-1.3780.000100.000.00
obfuscate22220-5.8730.000100.000.00
obfuscate19190-1.4580.000100.000.00
obfuscate18171-0.9416.20094.445.56
obfuscate15150-0.3930.000100.000.00
obfuscate14140-7.7710.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6226193-5.4317.50099.520.48
obfuscate34322-0.9226.75094.125.88
obfuscate1010.00014.1000.00100.00
obfuscate1091-0.4118.70090.0010.00
obfuscate37361-4.8869.30097.302.70
obfuscate18171-0.9416.20094.445.56
obfuscate14131-0.7238.30092.867.14
obfuscate13121-17.3177.90092.317.69
obfuscate1010.00012.0000.00100.00
obfuscate220-0.3000.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-95.4670.000100.000.00
obfuscate330-64.0670.000100.000.00
obfuscate440-24.6500.000100.000.00
obfuscate13121-17.3177.90092.317.69
obfuscate880-12.4000.000100.000.00
obfuscate10100-11.9600.000100.000.00
obfuscate220-8.2000.000100.000.00
obfuscate14140-7.7710.000100.000.00
obfuscate22220-5.8730.000100.000.00
obfuscate6226193-5.4317.50099.520.48
obfuscate37361-4.8869.30097.302.70

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00014.1000.00100.00
obfuscate1010.00012.0000.00100.00
obfuscate37361-4.8869.30097.302.70
obfuscate1091-0.4118.70090.0010.00
obfuscate14131-0.7238.30092.867.14
obfuscate13121-17.3177.90092.317.69
obfuscate6226193-5.4317.50099.520.48
obfuscate34322-0.9226.75094.125.88
obfuscate18171-0.9416.20094.445.56
obfuscate220-0.3000.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-0.3000.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate220-0.2500.000100.000.00
obfuscate880-12.4000.000100.000.00
obfuscate880-0.8370.000100.000.00
obfuscate770-0.5430.000100.000.00
obfuscate880-2.0500.000100.000.00
obfuscate550-0.8000.000100.000.00
obfuscate440-0.7000.000100.000.00
obfuscate880-0.6500.000100.000.00
obfuscate19190-1.4580.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00014.1000.00100.00
obfuscate1010.00012.0000.00100.00
obfuscate1091-0.4118.70090.0010.00
obfuscate13121-17.3177.90092.317.69
obfuscate14131-0.7238.30092.867.14
obfuscate34322-0.9226.75094.125.88
obfuscate18171-0.9416.20094.445.56
obfuscate37361-4.8869.30097.302.70
obfuscate6226193-5.4317.50099.520.48
obfuscate220-0.3000.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 14.1 var:
Wed Nov 6 03:26:34 2019; Spam; 14.1; obfuscate; led-screen ; JUNK utf-8BTEVEIERpc3BsYXkgIExvd2VzdCBQcmljZSAtLSBwb3N0bWFzdGVyIC0tMjAxO...
Mest Ham med ratio -100.5 var:
Wed Nov 6 09:16:02 2019; Mail; -100.5; obfuscate; utf-8QInger_WC3A4llstedt ; utf-8QRe_C385hlC3A9ns_behC3B6ver_ditt_telefonnummer_-; ...

12 st Spam och 1009 st Ham ger totalt 1021 st Mail (01% spam) till 44 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.5417


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Nov 7 11:37:00 EST 2019