&Nu Status


Mail log för 5 November - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5175125-6.5659.14099.030.97
obfuscate47461-1.0806.30097.872.13
obfuscate39381-0.9346.50097.442.56
obfuscate34313-1.5328.80091.188.82
obfuscate30300-4.6770.000100.000.00
obfuscate29281-1.06817.70096.553.45
obfuscate25250-1.8360.000100.000.00
obfuscate25250-5.7200.000100.000.00
obfuscate23230-0.5260.000100.000.00
obfuscate21210-1.1330.000100.000.00
obfuscate17170-2.2120.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5175125-6.5659.14099.030.97
obfuscate47461-1.0806.30097.872.13
obfuscate39381-0.9346.50097.442.56
obfuscate34313-1.5328.80091.188.82
obfuscate30300-4.6770.000100.000.00
obfuscate29281-1.06817.70096.553.45
obfuscate25250-1.8360.000100.000.00
obfuscate25250-5.7200.000100.000.00
obfuscate23230-0.5260.000100.000.00
obfuscate21210-1.1330.000100.000.00
obfuscate17170-2.2120.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5175125-6.5659.14099.030.97
obfuscate34313-1.5328.80091.188.82
obfuscate39381-0.9346.50097.442.56
obfuscate47461-1.0806.30097.872.13
obfuscate1010.00012.0000.00100.00
obfuscate12111-8.9738.10091.678.33
obfuscate8711.7438.10087.5012.50
obfuscate29281-1.06817.70096.553.45
obfuscate15141-1.2936.50093.336.67
obfuscate2200.1000.000100.000.00
obfuscate660-0.5330.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-47.9500.000100.000.00
obfuscate660-47.9500.000100.000.00
obfuscate12111-8.9738.10091.678.33
obfuscate13130-8.0850.000100.000.00
obfuscate5175125-6.5659.14099.030.97
obfuscate25250-5.7200.000100.000.00
obfuscate30300-4.6770.000100.000.00
obfuscate110-3.7000.000100.000.00
obfuscate110-3.2000.000100.000.00
obfuscate220-3.1000.000100.000.00
obfuscate110-3.0000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate29281-1.06817.70096.553.45
obfuscate1010.00012.0000.00100.00
obfuscate5175125-6.5659.14099.030.97
obfuscate34313-1.5328.80091.188.82
obfuscate12111-8.9738.10091.678.33
obfuscate8711.7438.10087.5012.50
obfuscate39381-0.9346.50097.442.56
obfuscate15141-1.2936.50093.336.67
obfuscate47461-1.0806.30097.872.13
obfuscate2200.1000.000100.000.00
obfuscate660-0.5330.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2200.1000.000100.000.00
obfuscate660-0.5330.000100.000.00
obfuscate25250-1.8360.000100.000.00
obfuscate3301.1330.000100.000.00
obfuscate3301.6330.000100.000.00
obfuscate13130-8.0850.000100.000.00
obfuscate110-1.5000.000100.000.00
obfuscate220-1.7000.000100.000.00
obfuscate30300-4.6770.000100.000.00
obfuscate110-3.2000.000100.000.00
obfuscate220-1.1000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00012.0000.00100.00
obfuscate8711.7438.10087.5012.50
obfuscate34313-1.5328.80091.188.82
obfuscate12111-8.9738.10091.678.33
obfuscate15141-1.2936.50093.336.67
obfuscate29281-1.06817.70096.553.45
obfuscate39381-0.9346.50097.442.56
obfuscate47461-1.0806.30097.872.13
obfuscate5175125-6.5659.14099.030.97
obfuscate2200.1000.000100.000.00
obfuscate660-0.5330.000100.000.00

Mest Spam med ratio 17.7 var:
Tue Nov 5 19:38:10 2019; Spam; 17.7; obfuscate; Andrew Tweedie Director Finance Department ; JUNK Payment Compensation Attention SirMam I ...
Mest Ham med ratio -104.5 var:
Tue Nov 5 23:08:55 2019; Mail; -104.5; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBMw6V0IEFsZXhhbmRyYQ; ...

15 st Spam och 969 st Ham ger totalt 984 st Mail (01% spam) till 49 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.1533


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Nov 6 11:37:00 EST 2019