&Nu Status


Mail log för 4 November - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4794736-5.8789.43398.751.25
obfuscate37370-1.3380.000100.000.00
obfuscate32320-0.5440.000100.000.00
obfuscate29281-1.7756.80096.553.45
obfuscate23230-4.7960.000100.000.00
obfuscate20200-0.9200.000100.000.00
obfuscate20191-6.6007.50095.005.00
obfuscate18180-2.0060.000100.000.00
obfuscate18180-1.4670.000100.000.00
obfuscate14140-7.7500.000100.000.00
obfuscate13130-9.3230.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4794736-5.8789.43398.751.25
obfuscate37370-1.3380.000100.000.00
obfuscate32320-0.5440.000100.000.00
obfuscate29281-1.7756.80096.553.45
obfuscate23230-4.7960.000100.000.00
obfuscate20200-0.9200.000100.000.00
obfuscate20191-6.6007.50095.005.00
obfuscate18180-2.0060.000100.000.00
obfuscate18180-1.4670.000100.000.00
obfuscate14140-7.7500.000100.000.00
obfuscate13130-9.3230.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4794736-5.8789.43398.751.25
obfuscate1010.0009.5000.00100.00
obfuscate1010.00011.4000.00100.00
obfuscate29281-1.7756.80096.553.45
obfuscate761-2.9507.30085.7114.29
obfuscate1010.00012.0000.00100.00
obfuscate981-0.8506.20088.8911.11
obfuscate541-3.10011.40080.0020.00
obfuscate20191-6.6007.50095.005.00
obfuscate110-1.5000.000100.000.00
obfuscate14140-7.7500.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate660-65.7500.000100.000.00
obfuscate330-64.5670.000100.000.00
obfuscate440-47.7750.000100.000.00
obfuscate330-30.9000.000100.000.00
obfuscate880-25.4380.000100.000.00
obfuscate10100-10.7100.000100.000.00
obfuscate13130-9.3230.000100.000.00
obfuscate14140-7.7500.000100.000.00
obfuscate20191-6.6007.50095.005.00
obfuscate4794736-5.8789.43398.751.25
obfuscate23230-4.7960.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00012.0000.00100.00
obfuscate1010.00011.4000.00100.00
obfuscate541-3.10011.40080.0020.00
obfuscate1010.0009.5000.00100.00
obfuscate4794736-5.8789.43398.751.25
obfuscate20191-6.6007.50095.005.00
obfuscate761-2.9507.30085.7114.29
obfuscate29281-1.7756.80096.553.45
obfuscate981-0.8506.20088.8911.11
obfuscate110-1.5000.000100.000.00
obfuscate14140-7.7500.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-1.5000.000100.000.00
obfuscate14140-7.7500.000100.000.00
obfuscate11110-0.6360.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate880-25.4380.000100.000.00
obfuscate330-0.6330.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate990-1.5670.000100.000.00
obfuscate18180-2.0060.000100.000.00
obfuscate110-0.3000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0009.5000.00100.00
obfuscate1010.00011.4000.00100.00
obfuscate1010.00012.0000.00100.00
obfuscate541-3.10011.40080.0020.00
obfuscate761-2.9507.30085.7114.29
obfuscate981-0.8506.20088.8911.11
obfuscate20191-6.6007.50095.005.00
obfuscate29281-1.7756.80096.553.45
obfuscate4794736-5.8789.43398.751.25
obfuscate110-1.5000.000100.000.00
obfuscate14140-7.7500.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12 var:
Mon Nov 4 17:36:41 2019; Spam; 12; obfuscate; jomart1576 ; JUNK Image from your camera SG550M-12MHD-1106 0027-IMAG0357; ...
Mest Ham med ratio -106 var:
Mon Nov 4 23:35:13 2019; Mail; -106; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBMZXQgTW9oYW1tZWQg; ...

14 st Spam och 843 st Ham ger totalt 857 st Mail (01% spam) till 48 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.1929


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Nov 5 11:37:00 EST 2019