&Nu Status


Mail log för 3 November - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5115083-5.7037.23399.410.59
obfuscate33330-0.1820.000100.000.00
obfuscate33321-3.25610.20096.973.03
obfuscate24222-0.1688.15091.678.33
obfuscate23221-0.0058.30095.654.35
obfuscate222200.2180.000100.000.00
obfuscate21210-2.0000.000100.000.00
obfuscate201910.06810.50095.005.00
obfuscate20200-5.1700.000100.000.00
obfuscate12120-16.9330.000100.000.00
obfuscate11110-1.7360.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5115083-5.7037.23399.410.59
obfuscate33330-0.1820.000100.000.00
obfuscate33321-3.25610.20096.973.03
obfuscate24222-0.1688.15091.678.33
obfuscate23221-0.0058.30095.654.35
obfuscate222200.2180.000100.000.00
obfuscate21210-2.0000.000100.000.00
obfuscate20200-5.1700.000100.000.00
obfuscate201910.06810.50095.005.00
obfuscate12120-16.9330.000100.000.00
obfuscate11110-1.7360.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5115083-5.7037.23399.410.59
obfuscate633-2.2006.73350.0050.00
obfuscate24222-0.1688.15091.678.33
obfuscate201910.06810.50095.005.00
obfuscate211-2.90011.70050.0050.00
obfuscate23221-0.0058.30095.654.35
obfuscate33321-3.25610.20096.973.03
obfuscate1010.00012.0000.00100.00
obfuscate1010.00011.7000.00100.00
obfuscate660-0.5330.000100.000.00
obfuscate33330-0.1820.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-95.9670.000100.000.00
obfuscate220-48.0000.000100.000.00
obfuscate330-32.0330.000100.000.00
obfuscate10100-29.1500.000100.000.00
obfuscate12120-16.9330.000100.000.00
obfuscate770-14.5140.000100.000.00
obfuscate990-10.2440.000100.000.00
obfuscate5115083-5.7037.23399.410.59
obfuscate20200-5.1700.000100.000.00
obfuscate110-3.9000.000100.000.00
obfuscate33321-3.25610.20096.973.03

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00012.0000.00100.00
obfuscate211-2.90011.70050.0050.00
obfuscate1010.00011.7000.00100.00
obfuscate201910.06810.50095.005.00
obfuscate33321-3.25610.20096.973.03
obfuscate23221-0.0058.30095.654.35
obfuscate24222-0.1688.15091.678.33
obfuscate5115083-5.7037.23399.410.59
obfuscate633-2.2006.73350.0050.00
obfuscate660-0.5330.000100.000.00
obfuscate33330-0.1820.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate660-0.5330.000100.000.00
obfuscate33330-0.1820.000100.000.00
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate3301.8000.000100.000.00
obfuscate2200.1500.000100.000.00
obfuscate770-2.6860.000100.000.00
obfuscate330-95.9670.000100.000.00
obfuscate2200.1000.000100.000.00
obfuscate21210-2.0000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate440-0.5000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00012.0000.00100.00
obfuscate1010.00011.7000.00100.00
obfuscate211-2.90011.70050.0050.00
obfuscate633-2.2006.73350.0050.00
obfuscate24222-0.1688.15091.678.33
obfuscate201910.06810.50095.005.00
obfuscate23221-0.0058.30095.654.35
obfuscate33321-3.25610.20096.973.03
obfuscate5115083-5.7037.23399.410.59
obfuscate660-0.5330.000100.000.00
obfuscate33330-0.1820.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12 var:
Sun Nov 3 05:32:42 2019; Spam; 12; obfuscate; jomart1576 ; JUNK Image from your camera SG550M-12MHD-1104 1223-IMAG0356; ...
Mest Ham med ratio -97.3 var:
Sun Nov 3 17:14:10 2019; Mail; -97.3; obfuscate; Facebook ; UTF-8BTWlrYWVsIE5pbW1lcnNq; ...

14 st Spam och 834 st Ham ger totalt 848 st Mail (01% spam) till 42 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.7571


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Nov 4 11:37:00 EST 2019