&Nu Status


Mail log för 2 November - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4904864-5.12411.47599.180.82
obfuscate30300-9.4830.000100.000.00
obfuscate242310.47024.90095.834.17
obfuscate201820.3897.95090.0010.00
obfuscate18180-5.2170.000100.000.00
obfuscate17170-0.1760.000100.000.00
obfuscate131300.7540.000100.000.00
obfuscate131300.4690.000100.000.00
obfuscate13130-6.6380.000100.000.00
obfuscate111100.9180.000100.000.00
obfuscate11110-7.8000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4904864-5.12411.47599.180.82
obfuscate30300-9.4830.000100.000.00
obfuscate242310.47024.90095.834.17
obfuscate18180-5.2170.000100.000.00
obfuscate201820.3897.95090.0010.00
obfuscate17170-0.1760.000100.000.00
obfuscate131300.7540.000100.000.00
obfuscate131300.4690.000100.000.00
obfuscate13130-6.6380.000100.000.00
obfuscate111100.9180.000100.000.00
obfuscate11110-7.8000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4904864-5.12411.47599.180.82
obfuscate201820.3897.95090.0010.00
obfuscate2020.0006.3000.00100.00
obfuscate242310.47024.90095.834.17
obfuscate110-94.8000.000100.000.00
obfuscate17170-0.1760.000100.000.00
obfuscate18180-5.2170.000100.000.00
obfuscate660-31.3000.000100.000.00
obfuscate880-46.5620.000100.000.00
obfuscate550-2.1400.000100.000.00
obfuscate110-0.9000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-94.8000.000100.000.00
obfuscate880-46.5620.000100.000.00
obfuscate660-31.3000.000100.000.00
obfuscate440-24.7500.000100.000.00
obfuscate30300-9.4830.000100.000.00
obfuscate11110-7.8000.000100.000.00
obfuscate13130-6.6380.000100.000.00
obfuscate18180-5.2170.000100.000.00
obfuscate4904864-5.12411.47599.180.82
obfuscate550-2.1400.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate242310.47024.90095.834.17
obfuscate4904864-5.12411.47599.180.82
obfuscate201820.3897.95090.0010.00
obfuscate2020.0006.3000.00100.00
obfuscate110-94.8000.000100.000.00
obfuscate17170-0.1760.000100.000.00
obfuscate18180-5.2170.000100.000.00
obfuscate660-31.3000.000100.000.00
obfuscate880-46.5620.000100.000.00
obfuscate550-2.1400.000100.000.00
obfuscate110-0.9000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-94.8000.000100.000.00
obfuscate17170-0.1760.000100.000.00
obfuscate18180-5.2170.000100.000.00
obfuscate660-31.3000.000100.000.00
obfuscate880-46.5620.000100.000.00
obfuscate550-2.1400.000100.000.00
obfuscate110-0.9000.000100.000.00
obfuscate5500.2200.000100.000.00
obfuscate111100.9180.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2020.0006.3000.00100.00
obfuscate201820.3897.95090.0010.00
obfuscate242310.47024.90095.834.17
obfuscate4904864-5.12411.47599.180.82
obfuscate110-94.8000.000100.000.00
obfuscate17170-0.1760.000100.000.00
obfuscate18180-5.2170.000100.000.00
obfuscate660-31.3000.000100.000.00
obfuscate880-46.5620.000100.000.00
obfuscate550-2.1400.000100.000.00
obfuscate110-0.9000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 24.9 var:
Sat Nov 2 19:56:44 2019; Spam; 24.9; obfuscate; Zandra ; JUNK (no subject); ...
Mest Ham med ratio -101.6 var:
Sat Nov 2 18:02:33 2019; Mail; -101.6; obfuscate; pair International ; Statement 12330-0201 -- no payment due; ...

9 st Spam och 730 st Ham ger totalt 739 st Mail (01% spam) till 37 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.0333


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Nov 3 11:37:00 EST 2019