&Nu Status


Mail log för 1 November - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5325284-5.9909.92599.250.75
obfuscate505000.5320.000100.000.00
obfuscate373520.8837.95094.595.41
obfuscate25250-0.6320.000100.000.00
obfuscate24240-7.8040.000100.000.00
obfuscate21201-4.33010.10095.244.76
obfuscate201820.26710.95090.0010.00
obfuscate181801.0330.000100.000.00
obfuscate17170-0.4410.000100.000.00
obfuscate16160-17.4000.000100.000.00
obfuscate15150-5.6930.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5325284-5.9909.92599.250.75
obfuscate505000.5320.000100.000.00
obfuscate373520.8837.95094.595.41
obfuscate25250-0.6320.000100.000.00
obfuscate24240-7.8040.000100.000.00
obfuscate21201-4.33010.10095.244.76
obfuscate201820.26710.95090.0010.00
obfuscate181801.0330.000100.000.00
obfuscate17170-0.4410.000100.000.00
obfuscate16160-17.4000.000100.000.00
obfuscate15150-5.6930.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5325284-5.9909.92599.250.75
obfuscate373520.8837.95094.595.41
obfuscate201820.26710.95090.0010.00
obfuscate8710.44312.20087.5012.50
obfuscate14131-0.3547.20092.867.14
obfuscate1010.00012.2000.00100.00
obfuscate21201-4.33010.10095.244.76
obfuscate550-0.8800.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate1102.2000.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-93.1670.000100.000.00
obfuscate16160-17.4000.000100.000.00
obfuscate10100-8.2700.000100.000.00
obfuscate24240-7.8040.000100.000.00
obfuscate14140-7.6710.000100.000.00
obfuscate5325284-5.9909.92599.250.75
obfuscate15150-5.6930.000100.000.00
obfuscate21201-4.33010.10095.244.76
obfuscate550-0.8800.000100.000.00
obfuscate25250-0.6320.000100.000.00
obfuscate17170-0.4410.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8710.44312.20087.5012.50
obfuscate1010.00012.2000.00100.00
obfuscate201820.26710.95090.0010.00
obfuscate21201-4.33010.10095.244.76
obfuscate5325284-5.9909.92599.250.75
obfuscate373520.8837.95094.595.41
obfuscate14131-0.3547.20092.867.14
obfuscate550-0.8800.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate1102.2000.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-0.8800.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate1102.2000.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate121200.9170.000100.000.00
obfuscate1102.0000.000100.000.00
obfuscate5501.2400.000100.000.00
obfuscate8800.9630.000100.000.00
obfuscate505000.5320.000100.000.00
obfuscate7700.7570.000100.000.00
obfuscate1100.6000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00012.2000.00100.00
obfuscate8710.44312.20087.5012.50
obfuscate201820.26710.95090.0010.00
obfuscate14131-0.3547.20092.867.14
obfuscate373520.8837.95094.595.41
obfuscate21201-4.33010.10095.244.76
obfuscate5325284-5.9909.92599.250.75
obfuscate550-0.8800.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate1102.2000.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12.2 var:
Fri Nov 1 12:22:41 2019; Spam; 12.2; obfuscate; Yahoo ; JUNK Evolution of Yahoo Groups; ...
Mest Ham med ratio -100.2 var:
Fri Nov 1 15:04:16 2019; Mail; -100.2; obfuscate; schlemmi@gmail.com; Re Kortfilmer; ...

12 st Spam och 906 st Ham ger totalt 918 st Mail (01% spam) till 45 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.9333


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Nov 2 11:37:00 EDT 2019