&Nu Status


Mail log för November - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate153671530562-7.2448.87199.600.40
obfuscate1283125528-1.1658.57197.822.18
obfuscate1033101023-3.7108.82697.772.23
obfuscate102398142-0.9476.66795.894.11
obfuscate90487232-4.08910.43896.463.54
obfuscate69067911-0.58612.54598.411.59
obfuscate67264230-1.2158.50095.544.46
obfuscate6596581-7.96810.00099.850.15
obfuscate58957217-1.2057.94197.112.89
obfuscate55251834-2.9596.73593.846.16
obfuscate5305300-1.6750.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate153671530562-7.2448.87199.600.40
obfuscate1283125528-1.1658.57197.822.18
obfuscate1033101023-3.7108.82697.772.23
obfuscate102398142-0.9476.66795.894.11
obfuscate90487232-4.08910.43896.463.54
obfuscate69067911-0.58612.54598.411.59
obfuscate6596581-7.96810.00099.850.15
obfuscate67264230-1.2158.50095.544.46
obfuscate58957217-1.2057.94197.112.89
obfuscate5305300-1.6750.000100.000.00
obfuscate55251834-2.9596.73593.846.16

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate153671530562-7.2448.87199.600.40
obfuscate102398142-0.9476.66795.894.11
obfuscate55251834-2.9596.73593.846.16
obfuscate320320.00011.6250.00100.00
obfuscate90487232-4.08910.43896.463.54
obfuscate67264230-1.2158.50095.544.46
obfuscate1283125528-1.1658.57197.822.18
obfuscate1033101023-3.7108.82697.772.23
obfuscate58957217-1.2057.94197.112.89
obfuscate42440816-15.1107.93896.233.77
obfuscate22020515-2.00015.26793.186.82

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-97.0000.000100.000.00
obfuscate72720-82.5280.000100.000.00
obfuscate1061060-59.2920.000100.000.00
obfuscate42440816-15.1107.93896.233.77
obfuscate35350-11.0290.000100.000.00
obfuscate3823775-8.6056.60098.691.31
obfuscate21920712-8.1939.66794.525.48
obfuscate6596581-7.96810.00099.850.15
obfuscate16160-7.8120.000100.000.00
obfuscate153671530562-7.2448.87199.600.40
obfuscate25724215-6.5258.26794.165.84

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate43403-0.37520.00093.026.98
obfuscate6421.25018.50066.6733.33
obfuscate981-0.75017.00088.8911.11
obfuscate1010.00016.0000.00100.00
obfuscate22020515-2.00015.26793.186.82
obfuscate69067911-0.58612.54598.411.59
obfuscate4040.00011.7500.00100.00
obfuscate320320.00011.6250.00100.00
obfuscate2082062-1.19411.00099.040.96
obfuscate50482-2.97910.50096.004.00
obfuscate1082-0.12510.50080.0020.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate10100-2.9000.000100.000.00
obfuscate89890-1.5510.000100.000.00
obfuscate330-0.6670.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate16160-7.8120.000100.000.00
obfuscate110-4.0000.000100.000.00
obfuscate1061060-59.2920.000100.000.00
obfuscate12120-0.7500.000100.000.00
obfuscate5500.0000.000100.000.00
obfuscate17170-0.1760.000100.000.00
obfuscate1101.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0008.0000.00100.00
obfuscate1010.00016.0000.00100.00
obfuscate4040.00011.7500.00100.00
obfuscate320320.00011.6250.00100.00
obfuscate1010.00010.0000.00100.00
obfuscate9540.2009.75055.5644.44
obfuscate6421.25018.50066.6733.33
obfuscate4311.3336.00075.0025.00
obfuscate5240121.4009.66776.9223.08
obfuscate1082-0.12510.50080.0020.00
obfuscate651-1.8009.00083.3316.67

Mest Spam med ratio 34 var:
Tue Nov 26 18:03:39 2019; Spam; 34; obfuscate; Mrs. Helen H. Clausen ; JUNK GOOD NEWS;
Mest Ham med ratio -106 var:
Mon Nov 4 23:35:13 2019; Mail; -106; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBMZXQgTW9oYW1tZWQg;

460 st Spam och 27957 st Ham ger totalt 28417 st Mail (01% spam) till 87 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.1261


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Mon Dec 2 11:42:00 EST 2019