&Nu Status


Mail log för 8 Oktober - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2802800-13.8770.000100.000.00
obfuscate454410.64112.00097.782.22
obfuscate30300-0.0300.000100.000.00
obfuscate262600.5190.000100.000.00
obfuscate262600.8380.000100.000.00
obfuscate23230-0.5480.000100.000.00
obfuscate222200.5090.000100.000.00
obfuscate18180-4.5330.000100.000.00
obfuscate171700.9530.000100.000.00
obfuscate171700.8530.000100.000.00
obfuscate16160-4.8250.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2802800-13.8770.000100.000.00
obfuscate454410.64112.00097.782.22
obfuscate30300-0.0300.000100.000.00
obfuscate262600.5190.000100.000.00
obfuscate262600.8380.000100.000.00
obfuscate23230-0.5480.000100.000.00
obfuscate222200.5090.000100.000.00
obfuscate18180-4.5330.000100.000.00
obfuscate171700.9530.000100.000.00
obfuscate171700.8530.000100.000.00
obfuscate16160-4.8250.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00012.6000.00100.00
obfuscate454410.64112.00097.782.22
obfuscate990-9.8560.000100.000.00
obfuscate110-6.0000.000100.000.00
obfuscate2200.8000.000100.000.00
obfuscate1101.9000.000100.000.00
obfuscate1100.6000.000100.000.00
obfuscate6600.0830.000100.000.00
obfuscate141400.2140.000100.000.00
obfuscate4402.6250.000100.000.00
obfuscate2802800-13.8770.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-96.0330.000100.000.00
obfuscate2802800-13.8770.000100.000.00
obfuscate770-12.2860.000100.000.00
obfuscate880-11.0130.000100.000.00
obfuscate990-9.8560.000100.000.00
obfuscate110-6.0000.000100.000.00
obfuscate16160-4.8250.000100.000.00
obfuscate18180-4.5330.000100.000.00
obfuscate220-1.5500.000100.000.00
obfuscate23230-0.5480.000100.000.00
obfuscate990-0.3440.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00012.6000.00100.00
obfuscate454410.64112.00097.782.22
obfuscate990-9.8560.000100.000.00
obfuscate110-6.0000.000100.000.00
obfuscate2200.8000.000100.000.00
obfuscate1101.9000.000100.000.00
obfuscate1100.6000.000100.000.00
obfuscate6600.0830.000100.000.00
obfuscate141400.2140.000100.000.00
obfuscate4402.6250.000100.000.00
obfuscate2802800-13.8770.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate990-9.8560.000100.000.00
obfuscate110-6.0000.000100.000.00
obfuscate2200.8000.000100.000.00
obfuscate1101.9000.000100.000.00
obfuscate1100.6000.000100.000.00
obfuscate6600.0830.000100.000.00
obfuscate141400.2140.000100.000.00
obfuscate4402.6250.000100.000.00
obfuscate2802800-13.8770.000100.000.00
obfuscate151500.6530.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00012.6000.00100.00
obfuscate454410.64112.00097.782.22
obfuscate990-9.8560.000100.000.00
obfuscate110-6.0000.000100.000.00
obfuscate2200.8000.000100.000.00
obfuscate1101.9000.000100.000.00
obfuscate1100.6000.000100.000.00
obfuscate6600.0830.000100.000.00
obfuscate141400.2140.000100.000.00
obfuscate4402.6250.000100.000.00
obfuscate2802800-13.8770.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12.6 var:
Tue Oct 8 18:44:26 2019; Spam; 12.6; obfuscate; Ghriss Taha ; JUNK re; ...
Mest Ham med ratio -103.3 var:
Tue Oct 8 00:08:34 2019; Mail; -103.3; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBMZXQgSm9oYW4gV2ls; ...

2 st Spam och 658 st Ham ger totalt 660 st Mail (00% spam) till 43 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 12.3000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Oct 9 11:37:00 EDT 2019