&Nu Status


Mail log för 7 Oktober - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2882880-11.6860.000100.000.00
obfuscate353500.3490.000100.000.00
obfuscate313010.4238.30096.773.23
obfuscate31310-0.7740.000100.000.00
obfuscate25250-0.2320.000100.000.00
obfuscate23230-0.4090.000100.000.00
obfuscate222110.0626.60095.454.55
obfuscate20200-3.7300.000100.000.00
obfuscate181800.0220.000100.000.00
obfuscate171701.0590.000100.000.00
obfuscate15150-7.2870.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2882880-11.6860.000100.000.00
obfuscate353500.3490.000100.000.00
obfuscate31310-0.7740.000100.000.00
obfuscate313010.4238.30096.773.23
obfuscate25250-0.2320.000100.000.00
obfuscate23230-0.4090.000100.000.00
obfuscate222110.0626.60095.454.55
obfuscate20200-3.7300.000100.000.00
obfuscate181800.0220.000100.000.00
obfuscate171701.0590.000100.000.00
obfuscate15150-7.2870.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate222110.0626.60095.454.55
obfuscate2110.6006.10050.0050.00
obfuscate313010.4238.30096.773.23
obfuscate1010.0006.5000.00100.00
obfuscate3301.1670.000100.000.00
obfuscate15150-7.2870.000100.000.00
obfuscate2882880-11.6860.000100.000.00
obfuscate2201.4000.000100.000.00
obfuscate6600.7330.000100.000.00
obfuscate171701.0590.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-103.3000.000100.000.00
obfuscate220-92.8000.000100.000.00
obfuscate13130-23.1460.000100.000.00
obfuscate660-16.0670.000100.000.00
obfuscate2882880-11.6860.000100.000.00
obfuscate10100-9.9200.000100.000.00
obfuscate10100-9.2000.000100.000.00
obfuscate15150-7.2870.000100.000.00
obfuscate20200-3.7300.000100.000.00
obfuscate330-1.1670.000100.000.00
obfuscate31310-0.7740.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate313010.4238.30096.773.23
obfuscate222110.0626.60095.454.55
obfuscate1010.0006.5000.00100.00
obfuscate2110.6006.10050.0050.00
obfuscate3301.1670.000100.000.00
obfuscate15150-7.2870.000100.000.00
obfuscate2882880-11.6860.000100.000.00
obfuscate2201.4000.000100.000.00
obfuscate6600.7330.000100.000.00
obfuscate171701.0590.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3301.1670.000100.000.00
obfuscate15150-7.2870.000100.000.00
obfuscate2882880-11.6860.000100.000.00
obfuscate2201.4000.000100.000.00
obfuscate6600.7330.000100.000.00
obfuscate171701.0590.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate1100.8000.000100.000.00
obfuscate353500.3490.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0006.5000.00100.00
obfuscate2110.6006.10050.0050.00
obfuscate222110.0626.60095.454.55
obfuscate313010.4238.30096.773.23
obfuscate3301.1670.000100.000.00
obfuscate15150-7.2870.000100.000.00
obfuscate2882880-11.6860.000100.000.00
obfuscate2201.4000.000100.000.00
obfuscate6600.7330.000100.000.00
obfuscate171701.0590.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 8.3 var:
Mon Oct 7 06:25:31 2019; Spam; 8.3; obfuscate; Vinstmeddelande ; JUNK UTF-8QDu_har_vunnit_fC3B6r_nC3A5gon_mC3A5nad_sedan_eva.ekberg@o; ...
Mest Ham med ratio -103.3 var:
Mon Oct 7 00:57:55 2019; Mail; -103.3; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBMZXQgSHVnbyBTdmVu; ...

4 st Spam och 679 st Ham ger totalt 683 st Mail (00% spam) till 48 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 6.8750


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Oct 8 11:37:00 EDT 2019