&Nu Status


Mail log för 6 Oktober - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3173143-12.6306.30099.050.95
obfuscate313101.1520.000100.000.00
obfuscate313010.14011.20096.773.23
obfuscate262601.2120.000100.000.00
obfuscate25250-1.2200.000100.000.00
obfuscate232211.4916.30095.654.35
obfuscate191900.9260.000100.000.00
obfuscate18171-0.8356.30094.445.56
obfuscate141400.9570.000100.000.00
obfuscate11110-17.4730.000100.000.00
obfuscate111100.5180.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3173143-12.6306.30099.050.95
obfuscate313101.1520.000100.000.00
obfuscate313010.14011.20096.773.23
obfuscate262601.2120.000100.000.00
obfuscate25250-1.2200.000100.000.00
obfuscate232211.4916.30095.654.35
obfuscate191900.9260.000100.000.00
obfuscate18171-0.8356.30094.445.56
obfuscate141400.9570.000100.000.00
obfuscate11110-17.4730.000100.000.00
obfuscate111100.5180.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3173143-12.6306.30099.050.95
obfuscate18171-0.8356.30094.445.56
obfuscate232211.4916.30095.654.35
obfuscate313010.14011.20096.773.23
obfuscate440-1.1750.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate313101.1520.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-95.4000.000100.000.00
obfuscate330-93.6670.000100.000.00
obfuscate11110-17.4730.000100.000.00
obfuscate770-13.0570.000100.000.00
obfuscate3173143-12.6306.30099.050.95
obfuscate770-12.5430.000100.000.00
obfuscate880-10.7750.000100.000.00
obfuscate110-2.8000.000100.000.00
obfuscate25250-1.2200.000100.000.00
obfuscate440-1.1750.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate313010.14011.20096.773.23
obfuscate18171-0.8356.30094.445.56
obfuscate232211.4916.30095.654.35
obfuscate3173143-12.6306.30099.050.95
obfuscate440-1.1750.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate313101.1520.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-1.1750.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate313101.1520.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate2204.3000.000100.000.00
obfuscate440-0.3500.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate770-12.5430.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate18171-0.8356.30094.445.56
obfuscate232211.4916.30095.654.35
obfuscate313010.14011.20096.773.23
obfuscate3173143-12.6306.30099.050.95
obfuscate440-1.1750.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate313101.1520.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 11.2 var:
Sun Oct 6 02:07:01 2019; Spam; 11.2; obfuscate; Tiana.se ; JUNK 50 kr att handla UTF-8BZsO2cio Storpack Redken - Kerastase -; ...
Mest Ham med ratio -101.8 var:
Sun Oct 6 00:29:52 2019; Mail; -101.8; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBMZXQgRGFuaWVsIEJs; ...

6 st Spam och 637 st Ham ger totalt 643 st Mail (00% spam) till 47 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.1167


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Oct 7 11:37:00 EDT 2019