&Nu Status


Mail log för 5 Oktober - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3263251-12.1359.90099.690.31
obfuscate33321-5.49711.50096.973.03
obfuscate232120.6006.40091.308.70
obfuscate171611.00017.60094.125.88
obfuscate17170-0.7120.000100.000.00
obfuscate14140-6.0290.000100.000.00
obfuscate13130-6.7850.000100.000.00
obfuscate12120-0.1420.000100.000.00
obfuscate990-9.2670.000100.000.00
obfuscate9901.0220.000100.000.00
obfuscate880-0.5620.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3263251-12.1359.90099.690.31
obfuscate33321-5.49711.50096.973.03
obfuscate232120.6006.40091.308.70
obfuscate17170-0.7120.000100.000.00
obfuscate171611.00017.60094.125.88
obfuscate14140-6.0290.000100.000.00
obfuscate13130-6.7850.000100.000.00
obfuscate12120-0.1420.000100.000.00
obfuscate990-9.2670.000100.000.00
obfuscate9901.0220.000100.000.00
obfuscate880-0.5620.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate232120.6006.40091.308.70
obfuscate33321-5.49711.50096.973.03
obfuscate171611.00017.60094.125.88
obfuscate2112.30031.60050.0050.00
obfuscate1010.00012.4000.00100.00
obfuscate3263251-12.1359.90099.690.31
obfuscate12120-0.1420.000100.000.00
obfuscate220-0.7500.000100.000.00
obfuscate3300.2000.000100.000.00
obfuscate990-9.2670.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-74.8800.000100.000.00
obfuscate880-35.0870.000100.000.00
obfuscate880-23.7250.000100.000.00
obfuscate660-16.4170.000100.000.00
obfuscate3263251-12.1359.90099.690.31
obfuscate990-9.2670.000100.000.00
obfuscate13130-6.7850.000100.000.00
obfuscate14140-6.0290.000100.000.00
obfuscate33321-5.49711.50096.973.03
obfuscate220-0.7500.000100.000.00
obfuscate17170-0.7120.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2112.30031.60050.0050.00
obfuscate171611.00017.60094.125.88
obfuscate1010.00012.4000.00100.00
obfuscate33321-5.49711.50096.973.03
obfuscate3263251-12.1359.90099.690.31
obfuscate232120.6006.40091.308.70
obfuscate12120-0.1420.000100.000.00
obfuscate220-0.7500.000100.000.00
obfuscate3300.2000.000100.000.00
obfuscate990-9.2670.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate12120-0.1420.000100.000.00
obfuscate220-0.7500.000100.000.00
obfuscate3300.2000.000100.000.00
obfuscate990-9.2670.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate9901.0220.000100.000.00
obfuscate4401.2500.000100.000.00
obfuscate880-0.5620.000100.000.00
obfuscate660-16.4170.000100.000.00
obfuscate17170-0.7120.000100.000.00
obfuscate220-0.2000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00012.4000.00100.00
obfuscate2112.30031.60050.0050.00
obfuscate232120.6006.40091.308.70
obfuscate171611.00017.60094.125.88
obfuscate33321-5.49711.50096.973.03
obfuscate3263251-12.1359.90099.690.31
obfuscate12120-0.1420.000100.000.00
obfuscate220-0.7500.000100.000.00
obfuscate3300.2000.000100.000.00
obfuscate990-9.2670.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 31.6 var:
Sat Oct 5 19:20:49 2019; Spam; 31.6; obfuscate; UNITED NATIONS ; JUNK GOOD NEWS; ...
Mest Ham med ratio -104.8 var:
Sat Oct 5 01:37:29 2019; Mail; -104.8; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JRpCBKb2FraW0gTWFkc2Vu; ...

7 st Spam och 548 st Ham ger totalt 555 st Mail (01% spam) till 36 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 13.6857


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Oct 6 11:37:00 EDT 2019