&Nu Status


Mail log för 4 Oktober - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3133130-12.7830.000100.000.00
obfuscate615920.11010.60096.723.28
obfuscate39372-2.95913.45094.875.13
obfuscate323200.0660.000100.000.00
obfuscate282800.5710.000100.000.00
obfuscate24240-3.5500.000100.000.00
obfuscate212010.30510.50095.244.76
obfuscate21210-0.4810.000100.000.00
obfuscate191900.0160.000100.000.00
obfuscate181800.9110.000100.000.00
obfuscate13130-14.2310.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3133130-12.7830.000100.000.00
obfuscate615920.11010.60096.723.28
obfuscate39372-2.95913.45094.875.13
obfuscate323200.0660.000100.000.00
obfuscate282800.5710.000100.000.00
obfuscate24240-3.5500.000100.000.00
obfuscate21210-0.4810.000100.000.00
obfuscate212010.30510.50095.244.76
obfuscate191900.0160.000100.000.00
obfuscate181800.9110.000100.000.00
obfuscate13130-14.2310.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate615920.11010.60096.723.28
obfuscate39372-2.95913.45094.875.13
obfuscate212010.30510.50095.244.76
obfuscate1104.3000.000100.000.00
obfuscate191900.0160.000100.000.00
obfuscate5502.0600.000100.000.00
obfuscate3302.1330.000100.000.00
obfuscate10100-28.9100.000100.000.00
obfuscate1101.9000.000100.000.00
obfuscate2200.8000.000100.000.00
obfuscate4401.2750.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-71.3250.000100.000.00
obfuscate330-63.4330.000100.000.00
obfuscate10100-28.9100.000100.000.00
obfuscate10100-18.9200.000100.000.00
obfuscate13130-14.2310.000100.000.00
obfuscate3133130-12.7830.000100.000.00
obfuscate880-12.2380.000100.000.00
obfuscate24240-3.5500.000100.000.00
obfuscate39372-2.95913.45094.875.13
obfuscate220-2.8000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate39372-2.95913.45094.875.13
obfuscate615920.11010.60096.723.28
obfuscate212010.30510.50095.244.76
obfuscate1104.3000.000100.000.00
obfuscate191900.0160.000100.000.00
obfuscate5502.0600.000100.000.00
obfuscate3302.1330.000100.000.00
obfuscate10100-28.9100.000100.000.00
obfuscate1101.9000.000100.000.00
obfuscate2200.8000.000100.000.00
obfuscate4401.2750.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1104.3000.000100.000.00
obfuscate191900.0160.000100.000.00
obfuscate5502.0600.000100.000.00
obfuscate3302.1330.000100.000.00
obfuscate10100-28.9100.000100.000.00
obfuscate1101.9000.000100.000.00
obfuscate2200.8000.000100.000.00
obfuscate4401.2750.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate7700.1000.000100.000.00
obfuscate3300.1000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate39372-2.95913.45094.875.13
obfuscate212010.30510.50095.244.76
obfuscate615920.11010.60096.723.28
obfuscate1104.3000.000100.000.00
obfuscate191900.0160.000100.000.00
obfuscate5502.0600.000100.000.00
obfuscate3302.1330.000100.000.00
obfuscate10100-28.9100.000100.000.00
obfuscate1101.9000.000100.000.00
obfuscate2200.8000.000100.000.00
obfuscate4401.2750.000100.000.00

Mest Spam med ratio 15.2 var:
Fri Oct 4 12:27:00 2019; Spam; 15.2; obfuscate; Ikea ; JUNK UTF-8QDu20har20lC3A5st20upp20dina20premier2120; ...
Mest Ham med ratio -105.2 var:
Fri Oct 4 00:38:32 2019; Mail; -105.2; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBMw6V0IExpbmRhIEjDtmc; ...

5 st Spam och 739 st Ham ger totalt 744 st Mail (00% spam) till 45 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.7200


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Oct 5 11:37:00 EDT 2019