&Nu Status


Mail log för 3 Oktober - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2982971-13.2857.80099.660.34
obfuscate414100.9760.000100.000.00
obfuscate363510.7516.30097.222.78
obfuscate333300.1180.000100.000.00
obfuscate31310-2.6680.000100.000.00
obfuscate24240-0.0920.000100.000.00
obfuscate232300.4780.000100.000.00
obfuscate222201.2820.000100.000.00
obfuscate222200.8180.000100.000.00
obfuscate202001.3750.000100.000.00
obfuscate171700.4880.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2982971-13.2857.80099.660.34
obfuscate414100.9760.000100.000.00
obfuscate363510.7516.30097.222.78
obfuscate333300.1180.000100.000.00
obfuscate31310-2.6680.000100.000.00
obfuscate24240-0.0920.000100.000.00
obfuscate232300.4780.000100.000.00
obfuscate222201.2820.000100.000.00
obfuscate222200.8180.000100.000.00
obfuscate202001.3750.000100.000.00
obfuscate171700.4880.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate363510.7516.30097.222.78
obfuscate2982971-13.2857.80099.660.34
obfuscate6600.8000.000100.000.00
obfuscate2200.2000.000100.000.00
obfuscate2200.9500.000100.000.00
obfuscate4400.3500.000100.000.00
obfuscate202001.3750.000100.000.00
obfuscate5501.4600.000100.000.00
obfuscate151500.8530.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate440-1.2500.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-96.3000.000100.000.00
obfuscate660-65.3830.000100.000.00
obfuscate220-47.4500.000100.000.00
obfuscate10100-19.7500.000100.000.00
obfuscate2982971-13.2857.80099.660.34
obfuscate15150-5.8070.000100.000.00
obfuscate110-4.8000.000100.000.00
obfuscate31310-2.6680.000100.000.00
obfuscate440-1.2500.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate24240-0.0920.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2982971-13.2857.80099.660.34
obfuscate363510.7516.30097.222.78
obfuscate6600.8000.000100.000.00
obfuscate2200.2000.000100.000.00
obfuscate2200.9500.000100.000.00
obfuscate4400.3500.000100.000.00
obfuscate202001.3750.000100.000.00
obfuscate5501.4600.000100.000.00
obfuscate151500.8530.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate440-1.2500.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6600.8000.000100.000.00
obfuscate2200.2000.000100.000.00
obfuscate2200.9500.000100.000.00
obfuscate4400.3500.000100.000.00
obfuscate202001.3750.000100.000.00
obfuscate5501.4600.000100.000.00
obfuscate151500.8530.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate440-1.2500.000100.000.00
obfuscate414100.9760.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate363510.7516.30097.222.78
obfuscate2982971-13.2857.80099.660.34
obfuscate6600.8000.000100.000.00
obfuscate2200.2000.000100.000.00
obfuscate2200.9500.000100.000.00
obfuscate4400.3500.000100.000.00
obfuscate202001.3750.000100.000.00
obfuscate5501.4600.000100.000.00
obfuscate151500.8530.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate440-1.2500.000100.000.00

Mest Spam med ratio 7.8 var:
Thu Oct 3 10:49:45 2019; Spam; 7.8; obfuscate; UTF-8BVGVsaWEgVW5kZXJzw7ZrbmluZyAgIA ; JUNK UTF-8BR3JhdHRpcyEgZHUgw6RyIGVuIGF2IGRlID...
Mest Ham med ratio -104.8 var:
Thu Oct 3 00:52:29 2019; Mail; -104.8; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JRpCBKb2FraW0gTWFkc2Vu; ...

2 st Spam och 731 st Ham ger totalt 733 st Mail (00% spam) till 44 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.0500


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Oct 4 11:37:00 EDT 2019