&Nu Status


Mail log för 2 Oktober - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3883853-10.5806.36799.230.77
obfuscate353410.31510.50097.142.86
obfuscate32320-0.7310.000100.000.00
obfuscate282800.0820.000100.000.00
obfuscate242400.4170.000100.000.00
obfuscate23230-0.4350.000100.000.00
obfuscate212100.4710.000100.000.00
obfuscate20200-8.9650.000100.000.00
obfuscate19190-25.0840.000100.000.00
obfuscate191811.1177.70094.745.26
obfuscate171700.1000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3883853-10.5806.36799.230.77
obfuscate353410.31510.50097.142.86
obfuscate32320-0.7310.000100.000.00
obfuscate282800.0820.000100.000.00
obfuscate242400.4170.000100.000.00
obfuscate23230-0.4350.000100.000.00
obfuscate212100.4710.000100.000.00
obfuscate20200-8.9650.000100.000.00
obfuscate19190-25.0840.000100.000.00
obfuscate191811.1177.70094.745.26
obfuscate171700.1000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3883853-10.5806.36799.230.77
obfuscate1010.0008.8000.00100.00
obfuscate191811.1177.70094.745.26
obfuscate353410.31510.50097.142.86
obfuscate3300.9000.000100.000.00
obfuscate770-3.1860.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate330-31.9330.000100.000.00
obfuscate2201.8000.000100.000.00
obfuscate13130-7.2540.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-37.6000.000100.000.00
obfuscate330-31.9330.000100.000.00
obfuscate19190-25.0840.000100.000.00
obfuscate770-12.4710.000100.000.00
obfuscate3883853-10.5806.36799.230.77
obfuscate110-9.9000.000100.000.00
obfuscate10100-9.6600.000100.000.00
obfuscate20200-8.9650.000100.000.00
obfuscate13130-7.2540.000100.000.00
obfuscate12120-6.8500.000100.000.00
obfuscate330-5.7000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate353410.31510.50097.142.86
obfuscate1010.0008.8000.00100.00
obfuscate191811.1177.70094.745.26
obfuscate3883853-10.5806.36799.230.77
obfuscate3300.9000.000100.000.00
obfuscate770-3.1860.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate330-31.9330.000100.000.00
obfuscate2201.8000.000100.000.00
obfuscate13130-7.2540.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3300.9000.000100.000.00
obfuscate770-3.1860.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate330-31.9330.000100.000.00
obfuscate2201.8000.000100.000.00
obfuscate13130-7.2540.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate2200.5000.000100.000.00
obfuscate101000.5400.000100.000.00
obfuscate171700.1000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0008.8000.00100.00
obfuscate191811.1177.70094.745.26
obfuscate353410.31510.50097.142.86
obfuscate3883853-10.5806.36799.230.77
obfuscate3300.9000.000100.000.00
obfuscate770-3.1860.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate330-31.9330.000100.000.00
obfuscate2201.8000.000100.000.00
obfuscate13130-7.2540.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 10.5 var:
Wed Oct 2 10:11:05 2019; Spam; 10.5; obfuscate; Letsdeal.se ; JUNK utf-8BRsOlIGVuIGFrdGl2IHZhcmRhZyB0; ...
Mest Ham med ratio -104.8 var:
Wed Oct 2 02:30:49 2019; Mail; -104.8; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JRpCBKb2FraW0gTWFkc2Vu; ...

6 st Spam och 785 st Ham ger totalt 791 st Mail (00% spam) till 47 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.6833


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Oct 3 11:37:00 EDT 2019