&Nu Status


Mail log för 1 Oktober - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3633594-11.6086.37598.901.10
obfuscate373520.5699.00094.595.41
obfuscate363510.59711.70097.222.78
obfuscate353410.59710.60097.142.86
obfuscate312830.8328.30090.329.68
obfuscate222021.1608.65090.919.09
obfuscate212100.6380.000100.000.00
obfuscate21210-0.4000.000100.000.00
obfuscate191900.8000.000100.000.00
obfuscate181801.0280.000100.000.00
obfuscate181800.6890.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3633594-11.6086.37598.901.10
obfuscate363510.59711.70097.222.78
obfuscate373520.5699.00094.595.41
obfuscate353410.59710.60097.142.86
obfuscate312830.8328.30090.329.68
obfuscate212100.6380.000100.000.00
obfuscate21210-0.4000.000100.000.00
obfuscate222021.1608.65090.919.09
obfuscate191900.8000.000100.000.00
obfuscate181801.0280.000100.000.00
obfuscate181800.6890.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3633594-11.6086.37598.901.10
obfuscate312830.8328.30090.329.68
obfuscate373520.5699.00094.595.41
obfuscate222021.1608.65090.919.09
obfuscate363510.59711.70097.222.78
obfuscate1010.0006.5000.00100.00
obfuscate161510.71310.50093.756.25
obfuscate353410.59710.60097.142.86
obfuscate1104.3000.000100.000.00
obfuscate171700.6590.000100.000.00
obfuscate12120-6.9580.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-37.9200.000100.000.00
obfuscate440-22.8750.000100.000.00
obfuscate10100-20.3900.000100.000.00
obfuscate550-19.5400.000100.000.00
obfuscate12120-16.6830.000100.000.00
obfuscate3633594-11.6086.37598.901.10
obfuscate12120-6.9580.000100.000.00
obfuscate14140-5.7570.000100.000.00
obfuscate110-3.3000.000100.000.00
obfuscate21210-0.4000.000100.000.00
obfuscate440-0.3750.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate363510.59711.70097.222.78
obfuscate353410.59710.60097.142.86
obfuscate161510.71310.50093.756.25
obfuscate373520.5699.00094.595.41
obfuscate222021.1608.65090.919.09
obfuscate312830.8328.30090.329.68
obfuscate1010.0006.5000.00100.00
obfuscate3633594-11.6086.37598.901.10
obfuscate1104.3000.000100.000.00
obfuscate171700.6590.000100.000.00
obfuscate12120-6.9580.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1104.3000.000100.000.00
obfuscate171700.6590.000100.000.00
obfuscate12120-6.9580.000100.000.00
obfuscate2200.8000.000100.000.00
obfuscate14140-5.7570.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate440-0.3750.000100.000.00
obfuscate1105.2000.000100.000.00
obfuscate110-3.3000.000100.000.00
obfuscate5501.0000.000100.000.00
obfuscate330-0.0670.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0006.5000.00100.00
obfuscate312830.8328.30090.329.68
obfuscate222021.1608.65090.919.09
obfuscate161510.71310.50093.756.25
obfuscate373520.5699.00094.595.41
obfuscate353410.59710.60097.142.86
obfuscate363510.59711.70097.222.78
obfuscate3633594-11.6086.37598.901.10
obfuscate1104.3000.000100.000.00
obfuscate171700.6590.000100.000.00
obfuscate12120-6.9580.000100.000.00

Mest Spam med ratio 11.7 var:
Tue Oct 1 03:54:07 2019; Spam; 11.7; obfuscate; utf-8qPinterest ; JUNK utf-8qVi_valde_dessa_14_pins_fC3B6r_dig; ...
Mest Ham med ratio -104.8 var:
Tue Oct 1 01:12:31 2019; Mail; -104.8; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JRpCBUaG9tYXMgTGluZG9m; ...

15 st Spam och 817 st Ham ger totalt 832 st Mail (01% spam) till 48 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.3333


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Oct 2 11:37:00 EDT 2019