&Nu Status


Mail log för Oktober - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate102191019029-10.3796.58699.720.28
obfuscate11691153160.64111.12598.631.37
obfuscate99996930-2.3159.26797.003.00
obfuscate8988944-1.92311.00099.550.45
obfuscate895862330.7977.69796.313.69
obfuscate6186171-0.50410.00099.840.16
obfuscate593581120.3709.75097.982.02
obfuscate5875861-4.23410.00099.830.17
obfuscate544531130.2589.69297.612.39
obfuscate54053910.94410.00099.810.19
obfuscate4714701-0.3707.00099.790.21

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate102191019029-10.3796.58699.720.28
obfuscate11691153160.64111.12598.631.37
obfuscate99996930-2.3159.26797.003.00
obfuscate8988944-1.92311.00099.550.45
obfuscate895862330.7977.69796.313.69
obfuscate6186171-0.50410.00099.840.16
obfuscate5875861-4.23410.00099.830.17
obfuscate593581120.3709.75097.982.02
obfuscate54053910.94410.00099.810.19
obfuscate544531130.2589.69297.612.39
obfuscate4714701-0.3707.00099.790.21

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate10630764.1336.14528.3071.70
obfuscate895862330.7977.69796.313.69
obfuscate99996930-2.3159.26797.003.00
obfuscate102191019029-10.3796.58699.720.28
obfuscate11691153160.64111.12598.631.37
obfuscate544531130.2589.69297.612.39
obfuscate593581120.3709.75097.982.02
obfuscate463412-2.17612.33373.9126.09
obfuscate12660.66713.50050.0050.00
obfuscate20155-3.26710.60075.0025.00
obfuscate3873834-10.21918.00098.971.03

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate72720-83.1390.000100.000.00
obfuscate80800-76.1620.000100.000.00
obfuscate2082080-13.1300.000100.000.00
obfuscate29290-12.3450.000100.000.00
obfuscate2722711-11.53510.00099.630.37
obfuscate3463433-10.83413.66799.130.87
obfuscate102191019029-10.3796.58699.720.28
obfuscate3873834-10.21918.00098.971.03
obfuscate10100-9.3000.000100.000.00
obfuscate2352341-5.0609.00099.570.43
obfuscate3213192-4.25712.00099.380.62

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate373610.91742.00097.302.70
obfuscate1010.00020.0000.00100.00
obfuscate3873834-10.21918.00098.971.03
obfuscate3463433-10.83413.66799.130.87
obfuscate12660.66713.50050.0050.00
obfuscate2113.00013.00050.0050.00
obfuscate463412-2.17612.33373.9126.09
obfuscate3213192-4.25712.00099.380.62
obfuscate11691153160.64111.12598.631.37
obfuscate45441-0.36411.00097.782.22
obfuscate8988944-1.92311.00099.550.45

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate272701.4070.000100.000.00
obfuscate19819800.0960.000100.000.00
obfuscate660-1.0000.000100.000.00
obfuscate11110-0.1820.000100.000.00
obfuscate2201.0000.000100.000.00
obfuscate21421400.2060.000100.000.00
obfuscate909000.2000.000100.000.00
obfuscate2202.5000.000100.000.00
obfuscate1101.0000.000100.000.00
obfuscate505001.0800.000100.000.00
obfuscate111100.2730.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00020.0000.00100.00
obfuscate10630764.1336.14528.3071.70
obfuscate2111.0006.00050.0050.00
obfuscate12660.66713.50050.0050.00
obfuscate2113.00013.00050.0050.00
obfuscate3211.0006.00066.6733.33
obfuscate463412-2.17612.33373.9126.09
obfuscate20155-3.26710.60075.0025.00
obfuscate121110.9099.00091.678.33
obfuscate895862330.7977.69796.313.69
obfuscate99996930-2.3159.26797.003.00

Mest Spam med ratio 42.6 var:
Mon Oct 14 00:20:39 2019; Spam; 42.6; obfuscate; RICHARD DOUGLAS; JUNK Beneficiary......PAYMENT ;
Mest Ham med ratio -105.2 var:
Fri Oct 4 00:38:32 2019; Mail; -105.2; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBMw6V0IExpbmRhIEjDtmc;

264 st Spam och 21996 st Ham ger totalt 22260 st Mail (01% spam) till 87 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.6667


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Sat Nov 2 11:42:00 EDT 2019