&Nu Status


Mail log för 10 September - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2482471-14.6116.00099.600.40
obfuscate39363-5.49212.40092.317.69
obfuscate313100.6970.000100.000.00
obfuscate262510.5488.30096.153.85
obfuscate22220-3.5550.000100.000.00
obfuscate212100.8570.000100.000.00
obfuscate20200-4.2900.000100.000.00
obfuscate20200-9.0850.000100.000.00
obfuscate18180-0.4280.000100.000.00
obfuscate171700.4650.000100.000.00
obfuscate161600.6810.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2482471-14.6116.00099.600.40
obfuscate39363-5.49212.40092.317.69
obfuscate313100.6970.000100.000.00
obfuscate262510.5488.30096.153.85
obfuscate22220-3.5550.000100.000.00
obfuscate212100.8570.000100.000.00
obfuscate20200-4.2900.000100.000.00
obfuscate20200-9.0850.000100.000.00
obfuscate18180-0.4280.000100.000.00
obfuscate171700.4650.000100.000.00
obfuscate161600.6810.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate39363-5.49212.40092.317.69
obfuscate262510.5488.30096.153.85
obfuscate2482471-14.6116.00099.600.40
obfuscate550-38.3200.000100.000.00
obfuscate1100.3000.000100.000.00
obfuscate6600.1000.000100.000.00
obfuscate171700.4650.000100.000.00
obfuscate1102.1000.000100.000.00
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate313100.6970.000100.000.00
obfuscate8800.3750.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-95.9600.000100.000.00
obfuscate550-58.1000.000100.000.00
obfuscate550-38.3200.000100.000.00
obfuscate11110-25.7910.000100.000.00
obfuscate440-24.8500.000100.000.00
obfuscate2482471-14.6116.00099.600.40
obfuscate10100-10.7900.000100.000.00
obfuscate20200-9.0850.000100.000.00
obfuscate13130-7.4080.000100.000.00
obfuscate39363-5.49212.40092.317.69
obfuscate110-4.8000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate39363-5.49212.40092.317.69
obfuscate262510.5488.30096.153.85
obfuscate2482471-14.6116.00099.600.40
obfuscate550-38.3200.000100.000.00
obfuscate1100.3000.000100.000.00
obfuscate6600.1000.000100.000.00
obfuscate171700.4650.000100.000.00
obfuscate1102.1000.000100.000.00
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate313100.6970.000100.000.00
obfuscate8800.3750.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-38.3200.000100.000.00
obfuscate1100.3000.000100.000.00
obfuscate6600.1000.000100.000.00
obfuscate171700.4650.000100.000.00
obfuscate1102.1000.000100.000.00
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate313100.6970.000100.000.00
obfuscate8800.3750.000100.000.00
obfuscate10100-10.7900.000100.000.00
obfuscate13130-7.4080.000100.000.00
obfuscate11110-25.7910.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate39363-5.49212.40092.317.69
obfuscate262510.5488.30096.153.85
obfuscate2482471-14.6116.00099.600.40
obfuscate550-38.3200.000100.000.00
obfuscate1100.3000.000100.000.00
obfuscate6600.1000.000100.000.00
obfuscate171700.4650.000100.000.00
obfuscate1102.1000.000100.000.00
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate313100.6970.000100.000.00
obfuscate8800.3750.000100.000.00

Mest Spam med ratio 15.2 var:
Tue Sep 10 08:54:42 2019; Spam; 15.2; obfuscate; Ikea ; JUNK UTF-8QDu20har20lC3A5st20upp20dina20premier2120; ...
Mest Ham med ratio -105.2 var:
Tue Sep 10 21:06:25 2019; Mail; -105.2; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JUlyBSaXRhIEJydW5uZXIg; ...

5 st Spam och 609 st Ham ger totalt 614 st Mail (00% spam) till 44 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.3000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Sep 11 11:37:00 EDT 2019