&Nu Status


Mail log för 9 September - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2342340-14.9350.000100.000.00
obfuscate373700.6270.000100.000.00
obfuscate30300-0.0370.000100.000.00
obfuscate282800.1820.000100.000.00
obfuscate28280-65.4250.000100.000.00
obfuscate272611.0629.80096.303.70
obfuscate22220-8.1640.000100.000.00
obfuscate212100.1390.000100.000.00
obfuscate191900.4840.000100.000.00
obfuscate181800.7000.000100.000.00
obfuscate181800.8110.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2342340-14.9350.000100.000.00
obfuscate373700.6270.000100.000.00
obfuscate30300-0.0370.000100.000.00
obfuscate282800.1820.000100.000.00
obfuscate28280-65.4250.000100.000.00
obfuscate272611.0629.80096.303.70
obfuscate22220-8.1640.000100.000.00
obfuscate212100.1390.000100.000.00
obfuscate191900.4840.000100.000.00
obfuscate181800.7000.000100.000.00
obfuscate181800.8110.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate272611.0629.80096.303.70
obfuscate2111.8006.70050.0050.00
obfuscate181800.7000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate2200.0500.000100.000.00
obfuscate9900.7890.000100.000.00
obfuscate191900.4840.000100.000.00
obfuscate110-6.0000.000100.000.00
obfuscate2342340-14.9350.000100.000.00
obfuscate7702.6140.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate28280-65.4250.000100.000.00
obfuscate440-48.1000.000100.000.00
obfuscate11110-26.3450.000100.000.00
obfuscate2342340-14.9350.000100.000.00
obfuscate22220-8.1640.000100.000.00
obfuscate110-6.0000.000100.000.00
obfuscate16160-5.4310.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate220-1.2000.000100.000.00
obfuscate12120-0.9580.000100.000.00
obfuscate16160-0.7940.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate272611.0629.80096.303.70
obfuscate2111.8006.70050.0050.00
obfuscate181800.7000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate2200.0500.000100.000.00
obfuscate9900.7890.000100.000.00
obfuscate191900.4840.000100.000.00
obfuscate110-6.0000.000100.000.00
obfuscate2342340-14.9350.000100.000.00
obfuscate7702.6140.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate181800.7000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate2200.0500.000100.000.00
obfuscate9900.7890.000100.000.00
obfuscate191900.4840.000100.000.00
obfuscate110-6.0000.000100.000.00
obfuscate2342340-14.9350.000100.000.00
obfuscate7702.6140.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate181800.8110.000100.000.00
obfuscate440-48.1000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2111.8006.70050.0050.00
obfuscate272611.0629.80096.303.70
obfuscate181800.7000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate2200.0500.000100.000.00
obfuscate9900.7890.000100.000.00
obfuscate191900.4840.000100.000.00
obfuscate110-6.0000.000100.000.00
obfuscate2342340-14.9350.000100.000.00
obfuscate7702.6140.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 9.8 var:
Mon Sep 9 06:40:09 2019; Spam; 9.8; obfuscate; UTF-8QFrC3A5n_22C9025 ; JUNK UTF-8QLC3A5na_upp_till_600_000_SEK_frC3A5n_290_rC3A4nta; ...
Mest Ham med ratio -99.6 var:
Mon Sep 9 14:02:41 2019; Mail; -99.6; obfuscate; utf-8QInger_WC3A4llstedt ; Re SV Re Fish chips; ...

2 st Spam och 640 st Ham ger totalt 642 st Mail (00% spam) till 44 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.2500


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Sep 10 11:37:00 EDT 2019