&Nu Status


Mail log för 8 September - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1971970-18.6630.000100.000.00
obfuscate343400.2910.000100.000.00
obfuscate323110.5006.50096.883.12
obfuscate262600.0880.000100.000.00
obfuscate23203-3.4257.53386.9613.04
obfuscate20200-8.9450.000100.000.00
obfuscate201910.77910.50095.005.00
obfuscate17170-0.5180.000100.000.00
obfuscate17170-45.3940.000100.000.00
obfuscate161511.0476.50093.756.25
obfuscate11110-0.8730.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1971970-18.6630.000100.000.00
obfuscate343400.2910.000100.000.00
obfuscate323110.5006.50096.883.12
obfuscate262600.0880.000100.000.00
obfuscate23203-3.4257.53386.9613.04
obfuscate20200-8.9450.000100.000.00
obfuscate201910.77910.50095.005.00
obfuscate17170-0.5180.000100.000.00
obfuscate17170-45.3940.000100.000.00
obfuscate161511.0476.50093.756.25
obfuscate11110-0.8730.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate23203-3.4257.53386.9613.04
obfuscate161511.0476.50093.756.25
obfuscate4310.9336.50075.0025.00
obfuscate201910.77910.50095.005.00
obfuscate323110.5006.50096.883.12
obfuscate9900.1780.000100.000.00
obfuscate3300.2670.000100.000.00
obfuscate3301.3000.000100.000.00
obfuscate20200-8.9450.000100.000.00
obfuscate2202.0500.000100.000.00
obfuscate330-1.3000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-48.7500.000100.000.00
obfuscate220-48.2000.000100.000.00
obfuscate17170-45.3940.000100.000.00
obfuscate880-23.2000.000100.000.00
obfuscate1971970-18.6630.000100.000.00
obfuscate20200-8.9450.000100.000.00
obfuscate110-6.0000.000100.000.00
obfuscate23203-3.4257.53386.9613.04
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate330-1.3000.000100.000.00
obfuscate550-0.9200.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate201910.77910.50095.005.00
obfuscate23203-3.4257.53386.9613.04
obfuscate161511.0476.50093.756.25
obfuscate4310.9336.50075.0025.00
obfuscate323110.5006.50096.883.12
obfuscate9900.1780.000100.000.00
obfuscate3300.2670.000100.000.00
obfuscate3301.3000.000100.000.00
obfuscate20200-8.9450.000100.000.00
obfuscate2202.0500.000100.000.00
obfuscate330-1.3000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9900.1780.000100.000.00
obfuscate3300.2670.000100.000.00
obfuscate3301.3000.000100.000.00
obfuscate20200-8.9450.000100.000.00
obfuscate2202.0500.000100.000.00
obfuscate330-1.3000.000100.000.00
obfuscate2200.6000.000100.000.00
obfuscate1971970-18.6630.000100.000.00
obfuscate262600.0880.000100.000.00
obfuscate11110-0.8730.000100.000.00
obfuscate220-48.2000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4310.9336.50075.0025.00
obfuscate23203-3.4257.53386.9613.04
obfuscate161511.0476.50093.756.25
obfuscate201910.77910.50095.005.00
obfuscate323110.5006.50096.883.12
obfuscate9900.1780.000100.000.00
obfuscate3300.2670.000100.000.00
obfuscate3301.3000.000100.000.00
obfuscate20200-8.9450.000100.000.00
obfuscate2202.0500.000100.000.00
obfuscate330-1.3000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 10.5 var:
Sun Sep 8 04:23:52 2019; Spam; 10.5; obfuscate; Zoovillage ; JUNK Nya utf-8QvarumC3A4rken3A_NC3BAnoo och Zadig Voltaire; ...
Mest Ham med ratio -97.8 var:
Sun Sep 8 02:26:13 2019; Mail; -97.8; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JThCBDaHJpcyBTcGhvb24g; ...

7 st Spam och 496 st Ham ger totalt 503 st Mail (01% spam) till 41 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.5143


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Sep 9 11:37:00 EDT 2019