&Nu Status


Mail log för 7 September - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2322320-14.9860.000100.000.00
obfuscate23221-0.84515.20095.654.35
obfuscate181800.9110.000100.000.00
obfuscate13130-6.7690.000100.000.00
obfuscate12120-1.4420.000100.000.00
obfuscate12931.0897.50075.0025.00
obfuscate11110-17.9180.000100.000.00
obfuscate111100.5910.000100.000.00
obfuscate111101.3450.000100.000.00
obfuscate990-10.1440.000100.000.00
obfuscate8800.5880.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2322320-14.9860.000100.000.00
obfuscate23221-0.84515.20095.654.35
obfuscate181800.9110.000100.000.00
obfuscate13130-6.7690.000100.000.00
obfuscate12120-1.4420.000100.000.00
obfuscate11110-17.9180.000100.000.00
obfuscate111100.5910.000100.000.00
obfuscate111101.3450.000100.000.00
obfuscate990-10.1440.000100.000.00
obfuscate12931.0897.50075.0025.00
obfuscate8800.5880.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate12931.0897.50075.0025.00
obfuscate23221-0.84515.20095.654.35
obfuscate4400.7500.000100.000.00
obfuscate6600.7170.000100.000.00
obfuscate1100.3000.000100.000.00
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate11110-17.9180.000100.000.00
obfuscate440-1.0750.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate990-10.1440.000100.000.00
obfuscate2201.0000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-95.4500.000100.000.00
obfuscate880-23.1880.000100.000.00
obfuscate11110-17.9180.000100.000.00
obfuscate2322320-14.9860.000100.000.00
obfuscate880-11.0120.000100.000.00
obfuscate990-10.1440.000100.000.00
obfuscate13130-6.7690.000100.000.00
obfuscate110-3.1000.000100.000.00
obfuscate12120-1.4420.000100.000.00
obfuscate330-1.2330.000100.000.00
obfuscate440-1.0750.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate23221-0.84515.20095.654.35
obfuscate12931.0897.50075.0025.00
obfuscate4400.7500.000100.000.00
obfuscate6600.7170.000100.000.00
obfuscate1100.3000.000100.000.00
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate11110-17.9180.000100.000.00
obfuscate440-1.0750.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate990-10.1440.000100.000.00
obfuscate2201.0000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4400.7500.000100.000.00
obfuscate6600.7170.000100.000.00
obfuscate1100.3000.000100.000.00
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate11110-17.9180.000100.000.00
obfuscate440-1.0750.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate990-10.1440.000100.000.00
obfuscate2201.0000.000100.000.00
obfuscate12120-1.4420.000100.000.00
obfuscate5500.5200.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate12931.0897.50075.0025.00
obfuscate23221-0.84515.20095.654.35
obfuscate4400.7500.000100.000.00
obfuscate6600.7170.000100.000.00
obfuscate1100.3000.000100.000.00
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate11110-17.9180.000100.000.00
obfuscate440-1.0750.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate990-10.1440.000100.000.00
obfuscate2201.0000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 15.2 var:
Sat Sep 7 03:44:11 2019; Spam; 15.2; obfuscate; Apple ; JUNK UTF-8QDu20C3A4r20handplockad20fC3B6r20att20f; ...
Mest Ham med ratio -97.8 var:
Sat Sep 7 01:21:12 2019; Mail; -97.8; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JThCBDaHJpcyBTcGhvb24g; ...

4 st Spam och 431 st Ham ger totalt 435 st Mail (00% spam) till 37 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.4250


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Sep 8 11:37:00 EDT 2019