&Nu Status


Mail log för 6 September - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2782780-13.5710.000100.000.00
obfuscate38380-2.4210.000100.000.00
obfuscate34340-0.6030.000100.000.00
obfuscate33321-9.67515.20096.973.03
obfuscate29290-9.9720.000100.000.00
obfuscate242310.6176.30095.834.17
obfuscate232300.3350.000100.000.00
obfuscate21210-8.2430.000100.000.00
obfuscate19181-0.20010.50094.745.26
obfuscate17170-11.2820.000100.000.00
obfuscate161510.6136.50093.756.25

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2782780-13.5710.000100.000.00
obfuscate38380-2.4210.000100.000.00
obfuscate34340-0.6030.000100.000.00
obfuscate33321-9.67515.20096.973.03
obfuscate29290-9.9720.000100.000.00
obfuscate232300.3350.000100.000.00
obfuscate242310.6176.30095.834.17
obfuscate21210-8.2430.000100.000.00
obfuscate19181-0.20010.50094.745.26
obfuscate17170-11.2820.000100.000.00
obfuscate151501.3200.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate651-0.7806.50083.3316.67
obfuscate242310.6176.30095.834.17
obfuscate19181-0.20010.50094.745.26
obfuscate33321-9.67515.20096.973.03
obfuscate161510.6136.50093.756.25
obfuscate220-0.3500.000100.000.00
obfuscate550-95.6600.000100.000.00
obfuscate3301.2670.000100.000.00
obfuscate6600.1670.000100.000.00
obfuscate440-70.0000.000100.000.00
obfuscate1102.4000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-95.6600.000100.000.00
obfuscate440-70.0000.000100.000.00
obfuscate2782780-13.5710.000100.000.00
obfuscate15150-12.3070.000100.000.00
obfuscate17170-11.2820.000100.000.00
obfuscate29290-9.9720.000100.000.00
obfuscate33321-9.67515.20096.973.03
obfuscate11110-8.9270.000100.000.00
obfuscate21210-8.2430.000100.000.00
obfuscate110-3.5000.000100.000.00
obfuscate38380-2.4210.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate33321-9.67515.20096.973.03
obfuscate19181-0.20010.50094.745.26
obfuscate651-0.7806.50083.3316.67
obfuscate161510.6136.50093.756.25
obfuscate242310.6176.30095.834.17
obfuscate220-0.3500.000100.000.00
obfuscate550-95.6600.000100.000.00
obfuscate3301.2670.000100.000.00
obfuscate6600.1670.000100.000.00
obfuscate440-70.0000.000100.000.00
obfuscate1102.4000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-0.3500.000100.000.00
obfuscate550-95.6600.000100.000.00
obfuscate3301.2670.000100.000.00
obfuscate6600.1670.000100.000.00
obfuscate440-70.0000.000100.000.00
obfuscate1102.4000.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate220-1.3500.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate1102.5000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate651-0.7806.50083.3316.67
obfuscate161510.6136.50093.756.25
obfuscate19181-0.20010.50094.745.26
obfuscate242310.6176.30095.834.17
obfuscate33321-9.67515.20096.973.03
obfuscate220-0.3500.000100.000.00
obfuscate550-95.6600.000100.000.00
obfuscate3301.2670.000100.000.00
obfuscate6600.1670.000100.000.00
obfuscate440-70.0000.000100.000.00
obfuscate1102.4000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 15.2 var:
Fri Sep 6 00:43:28 2019; Spam; 15.2; obfuscate; Ikea ; JUNK UTF-8QDu20har20lC3A5st20upp20dina20premier2120; ...
Mest Ham med ratio -105.2 var:
Fri Sep 6 07:39:27 2019; Mail; -105.2; obfuscate; Facebook ; UTF-8BQW5uYS1LYXJpbiwgbG9n; ...

5 st Spam och 671 st Ham ger totalt 676 st Mail (00% spam) till 47 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.0000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Sep 7 11:37:00 EDT 2019