&Nu Status


Mail log för 5 September - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1881871-19.0809.10099.470.53
obfuscate413920.51515.20095.124.88
obfuscate373701.0380.000100.000.00
obfuscate313010.8006.60096.773.23
obfuscate29290-0.6480.000100.000.00
obfuscate242400.7500.000100.000.00
obfuscate22220-7.9180.000100.000.00
obfuscate202000.9250.000100.000.00
obfuscate181800.7220.000100.000.00
obfuscate181801.2560.000100.000.00
obfuscate151501.2330.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1881871-19.0809.10099.470.53
obfuscate413920.51515.20095.124.88
obfuscate373701.0380.000100.000.00
obfuscate313010.8006.60096.773.23
obfuscate29290-0.6480.000100.000.00
obfuscate242400.7500.000100.000.00
obfuscate22220-7.9180.000100.000.00
obfuscate202000.9250.000100.000.00
obfuscate181800.7220.000100.000.00
obfuscate181801.2560.000100.000.00
obfuscate151501.2330.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate413920.51515.20095.124.88
obfuscate6511.34010.40083.3316.67
obfuscate1881871-19.0809.10099.470.53
obfuscate313010.8006.60096.773.23
obfuscate2200.8000.000100.000.00
obfuscate550-99.7800.000100.000.00
obfuscate990-10.7440.000100.000.00
obfuscate9900.6890.000100.000.00
obfuscate5500.2600.000100.000.00
obfuscate151501.2330.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-99.7800.000100.000.00
obfuscate1881871-19.0809.10099.470.53
obfuscate990-10.7440.000100.000.00
obfuscate22220-7.9180.000100.000.00
obfuscate11110-7.6550.000100.000.00
obfuscate110-4.8000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate110-1.4000.000100.000.00
obfuscate880-0.9380.000100.000.00
obfuscate440-0.7750.000100.000.00
obfuscate550-0.6800.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate413920.51515.20095.124.88
obfuscate6511.34010.40083.3316.67
obfuscate1881871-19.0809.10099.470.53
obfuscate313010.8006.60096.773.23
obfuscate2200.8000.000100.000.00
obfuscate550-99.7800.000100.000.00
obfuscate990-10.7440.000100.000.00
obfuscate9900.6890.000100.000.00
obfuscate5500.2600.000100.000.00
obfuscate151501.2330.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2200.8000.000100.000.00
obfuscate550-99.7800.000100.000.00
obfuscate990-10.7440.000100.000.00
obfuscate9900.6890.000100.000.00
obfuscate5500.2600.000100.000.00
obfuscate151501.2330.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate4401.3000.000100.000.00
obfuscate2201.6000.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate3302.1330.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6511.34010.40083.3316.67
obfuscate413920.51515.20095.124.88
obfuscate313010.8006.60096.773.23
obfuscate1881871-19.0809.10099.470.53
obfuscate2200.8000.000100.000.00
obfuscate550-99.7800.000100.000.00
obfuscate990-10.7440.000100.000.00
obfuscate9900.6890.000100.000.00
obfuscate5500.2600.000100.000.00
obfuscate151501.2330.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 15.2 var:
Thu Sep 5 07:15:46 2019; Spam; 15.2; obfuscate; Apple ; JUNK UTF-8QDu20C3A4r20handplockad20fC3B6r20att20f; ...
Mest Ham med ratio -106.6 var:
Thu Sep 5 05:57:25 2019; Mail; -106.6; obfuscate; Facebook ; Evenemangsinbjudan INSPARK 2019; ...

5 st Spam och 587 st Ham ger totalt 592 st Mail (00% spam) till 45 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.3000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Sep 6 11:37:00 EDT 2019