&Nu Status


Mail log för 4 September - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2522520-14.7060.000100.000.00
obfuscate353500.5630.000100.000.00
obfuscate353140.8747.82588.5711.43
obfuscate28280-0.7000.000100.000.00
obfuscate24231-0.94829.30095.834.17
obfuscate22220-0.0180.000100.000.00
obfuscate222200.1950.000100.000.00
obfuscate20200-18.7000.000100.000.00
obfuscate181711.6596.00094.445.56
obfuscate171700.9240.000100.000.00
obfuscate171700.7060.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2522520-14.7060.000100.000.00
obfuscate353500.5630.000100.000.00
obfuscate353140.8747.82588.5711.43
obfuscate28280-0.7000.000100.000.00
obfuscate24231-0.94829.30095.834.17
obfuscate22220-0.0180.000100.000.00
obfuscate222200.1950.000100.000.00
obfuscate20200-18.7000.000100.000.00
obfuscate171700.9240.000100.000.00
obfuscate171700.7060.000100.000.00
obfuscate181711.6596.00094.445.56

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate353140.8747.82588.5711.43
obfuscate211-0.60013.20050.0050.00
obfuscate181711.6596.00094.445.56
obfuscate24231-0.94829.30095.834.17
obfuscate7610.50013.20085.7114.29
obfuscate171700.9240.000100.000.00
obfuscate11110-0.3090.000100.000.00
obfuscate353500.5630.000100.000.00
obfuscate1102.0000.000100.000.00
obfuscate2200.9000.000100.000.00
obfuscate2522520-14.7060.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-47.6250.000100.000.00
obfuscate220-47.1000.000100.000.00
obfuscate11110-26.9910.000100.000.00
obfuscate20200-18.7000.000100.000.00
obfuscate2522520-14.7060.000100.000.00
obfuscate880-12.0870.000100.000.00
obfuscate12120-7.1000.000100.000.00
obfuscate220-3.0500.000100.000.00
obfuscate330-1.9000.000100.000.00
obfuscate440-1.4750.000100.000.00
obfuscate24231-0.94829.30095.834.17

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate24231-0.94829.30095.834.17
obfuscate211-0.60013.20050.0050.00
obfuscate7610.50013.20085.7114.29
obfuscate353140.8747.82588.5711.43
obfuscate181711.6596.00094.445.56
obfuscate171700.9240.000100.000.00
obfuscate11110-0.3090.000100.000.00
obfuscate353500.5630.000100.000.00
obfuscate1102.0000.000100.000.00
obfuscate2200.9000.000100.000.00
obfuscate2522520-14.7060.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate171700.9240.000100.000.00
obfuscate11110-0.3090.000100.000.00
obfuscate353500.5630.000100.000.00
obfuscate1102.0000.000100.000.00
obfuscate2200.9000.000100.000.00
obfuscate2522520-14.7060.000100.000.00
obfuscate171700.7060.000100.000.00
obfuscate7701.6710.000100.000.00
obfuscate440-47.6250.000100.000.00
obfuscate3301.1330.000100.000.00
obfuscate2201.9000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate211-0.60013.20050.0050.00
obfuscate7610.50013.20085.7114.29
obfuscate353140.8747.82588.5711.43
obfuscate181711.6596.00094.445.56
obfuscate24231-0.94829.30095.834.17
obfuscate171700.9240.000100.000.00
obfuscate11110-0.3090.000100.000.00
obfuscate353500.5630.000100.000.00
obfuscate1102.0000.000100.000.00
obfuscate2200.9000.000100.000.00
obfuscate2522520-14.7060.000100.000.00

Mest Spam med ratio 29.3 var:
Wed Sep 4 11:59:56 2019; Spam; 29.3; obfuscate; Mr.Emmanuel Sender ; JUNK Attention; ...
Mest Ham med ratio -105.3 var:
Wed Sep 4 18:06:45 2019; Mail; -105.3; obfuscate; Facebook ; NengIkaa wants to be friends on Facebook; ...

8 st Spam och 639 st Ham ger totalt 647 st Mail (01% spam) till 43 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.6250


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Sep 5 11:37:00 EDT 2019