&Nu Status


Mail log för 3 September - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3253250-10.8030.000100.000.00
obfuscate404000.6920.000100.000.00
obfuscate40382-3.06613.45095.005.00
obfuscate272520.1046.30092.597.41
obfuscate25250-3.4520.000100.000.00
obfuscate252500.6440.000100.000.00
obfuscate22220-0.9730.000100.000.00
obfuscate22220-13.1360.000100.000.00
obfuscate191810.18310.50094.745.26
obfuscate171700.8650.000100.000.00
obfuscate171701.6530.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3253250-10.8030.000100.000.00
obfuscate404000.6920.000100.000.00
obfuscate40382-3.06613.45095.005.00
obfuscate25250-3.4520.000100.000.00
obfuscate272520.1046.30092.597.41
obfuscate252500.6440.000100.000.00
obfuscate22220-0.9730.000100.000.00
obfuscate22220-13.1360.000100.000.00
obfuscate191810.18310.50094.745.26
obfuscate171700.8650.000100.000.00
obfuscate171701.6530.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate272520.1046.30092.597.41
obfuscate40382-3.06613.45095.005.00
obfuscate191810.18310.50094.745.26
obfuscate161511.06710.50093.756.25
obfuscate25250-3.4520.000100.000.00
obfuscate2204.3000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate111100.1550.000100.000.00
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate2201.3000.000100.000.00
obfuscate14140-13.7500.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-96.7500.000100.000.00
obfuscate330-66.6330.000100.000.00
obfuscate770-28.2290.000100.000.00
obfuscate14140-13.7500.000100.000.00
obfuscate22220-13.1360.000100.000.00
obfuscate880-11.0370.000100.000.00
obfuscate3253250-10.8030.000100.000.00
obfuscate10100-7.8600.000100.000.00
obfuscate25250-3.4520.000100.000.00
obfuscate40382-3.06613.45095.005.00
obfuscate110-1.4000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate40382-3.06613.45095.005.00
obfuscate191810.18310.50094.745.26
obfuscate161511.06710.50093.756.25
obfuscate272520.1046.30092.597.41
obfuscate25250-3.4520.000100.000.00
obfuscate2204.3000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate111100.1550.000100.000.00
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate2201.3000.000100.000.00
obfuscate14140-13.7500.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate25250-3.4520.000100.000.00
obfuscate2204.3000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate111100.1550.000100.000.00
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate2201.3000.000100.000.00
obfuscate14140-13.7500.000100.000.00
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate10100-7.8600.000100.000.00
obfuscate2202.3000.000100.000.00
obfuscate880-11.0370.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate272520.1046.30092.597.41
obfuscate161511.06710.50093.756.25
obfuscate191810.18310.50094.745.26
obfuscate40382-3.06613.45095.005.00
obfuscate25250-3.4520.000100.000.00
obfuscate2204.3000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate111100.1550.000100.000.00
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate2201.3000.000100.000.00
obfuscate14140-13.7500.000100.000.00

Mest Spam med ratio 15.2 var:
Tue Sep 3 10:57:58 2019; Spam; 15.2; obfuscate; Ikea ; JUNK UTF-8QDu20har20lC3A5st20upp20dina20premier2120; ...
Mest Ham med ratio -105.3 var:
Tue Sep 3 00:23:01 2019; Mail; -105.3; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBMZXQgS2FyaW4gUGVy; ...

6 st Spam och 737 st Ham ger totalt 743 st Mail (00% spam) till 49 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.0833


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Sep 4 11:37:00 EDT 2019