&Nu Status


Mail log för 2 September - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2362360-15.4830.000100.000.00
obfuscate404000.6300.000100.000.00
obfuscate37352-0.27410.20094.595.41
obfuscate3635129.4349.10097.222.78
obfuscate24240-3.2420.000100.000.00
obfuscate21210-0.3520.000100.000.00
obfuscate20200-18.9950.000100.000.00
obfuscate18180-0.0890.000100.000.00
obfuscate171700.5180.000100.000.00
obfuscate17170-16.5820.000100.000.00
obfuscate16142-0.4007.05087.5012.50

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2362360-15.4830.000100.000.00
obfuscate404000.6300.000100.000.00
obfuscate3635129.4349.10097.222.78
obfuscate37352-0.27410.20094.595.41
obfuscate24240-3.2420.000100.000.00
obfuscate21210-0.3520.000100.000.00
obfuscate20200-18.9950.000100.000.00
obfuscate18180-0.0890.000100.000.00
obfuscate171700.5180.000100.000.00
obfuscate17170-16.5820.000100.000.00
obfuscate16142-0.4007.05087.5012.50

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate16142-0.4007.05087.5012.50
obfuscate37352-0.27410.20094.595.41
obfuscate3635129.4349.10097.222.78
obfuscate10910.70011.00090.0010.00
obfuscate1100.6000.000100.000.00
obfuscate1102.0000.000100.000.00
obfuscate18180-0.0890.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate5500.8200.000100.000.00
obfuscate6600.8670.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-72.4250.000100.000.00
obfuscate550-20.9000.000100.000.00
obfuscate550-20.4800.000100.000.00
obfuscate20200-18.9950.000100.000.00
obfuscate17170-16.5820.000100.000.00
obfuscate2362360-15.4830.000100.000.00
obfuscate13130-6.5230.000100.000.00
obfuscate110-3.3000.000100.000.00
obfuscate24240-3.2420.000100.000.00
obfuscate220-0.7500.000100.000.00
obfuscate16142-0.4007.05087.5012.50

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate10910.70011.00090.0010.00
obfuscate37352-0.27410.20094.595.41
obfuscate3635129.4349.10097.222.78
obfuscate16142-0.4007.05087.5012.50
obfuscate1100.6000.000100.000.00
obfuscate1102.0000.000100.000.00
obfuscate18180-0.0890.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate5500.8200.000100.000.00
obfuscate6600.8670.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1100.6000.000100.000.00
obfuscate1102.0000.000100.000.00
obfuscate18180-0.0890.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate5500.8200.000100.000.00
obfuscate6600.8670.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate3300.2000.000100.000.00
obfuscate110-3.3000.000100.000.00
obfuscate20200-18.9950.000100.000.00
obfuscate171700.5180.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate16142-0.4007.05087.5012.50
obfuscate10910.70011.00090.0010.00
obfuscate37352-0.27410.20094.595.41
obfuscate3635129.4349.10097.222.78
obfuscate1100.6000.000100.000.00
obfuscate1102.0000.000100.000.00
obfuscate18180-0.0890.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate5500.8200.000100.000.00
obfuscate6600.8670.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 11 var:
Mon Sep 2 11:37:55 2019; Spam; 11; obfuscate; Blood Machines ; JUNK Only 2 days left for the online shop; ...
Mest Ham med ratio -101.4 var:
Mon Sep 2 23:43:21 2019; Mail; -101.4; obfuscate; pair International ; Statement 12330-0199 -- no payment due; ...

6 st Spam och 609 st Ham ger totalt 615 st Mail (00% spam) till 41 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.1000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Sep 3 11:37:00 EDT 2019