&Nu Status


Mail log för 1 September - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2292290-15.5610.000100.000.00
obfuscate45450-8.1600.000100.000.00
obfuscate333300.7060.000100.000.00
obfuscate303000.9430.000100.000.00
obfuscate27270-0.3410.000100.000.00
obfuscate232120.83810.75091.308.70
obfuscate212101.0570.000100.000.00
obfuscate191810.25010.50094.745.26
obfuscate18180-0.5940.000100.000.00
obfuscate111101.4270.000100.000.00
obfuscate11110-8.0730.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2292290-15.5610.000100.000.00
obfuscate45450-8.1600.000100.000.00
obfuscate333300.7060.000100.000.00
obfuscate303000.9430.000100.000.00
obfuscate27270-0.3410.000100.000.00
obfuscate212101.0570.000100.000.00
obfuscate232120.83810.75091.308.70
obfuscate18180-0.5940.000100.000.00
obfuscate191810.25010.50094.745.26
obfuscate111101.4270.000100.000.00
obfuscate11110-8.0730.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate232120.83810.75091.308.70
obfuscate1010.0009.1000.00100.00
obfuscate191810.25010.50094.745.26
obfuscate3302.4670.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate660-0.1830.000100.000.00
obfuscate6604.3000.000100.000.00
obfuscate110-3.5000.000100.000.00
obfuscate330-96.2000.000100.000.00
obfuscate550-0.8600.000100.000.00
obfuscate660-15.6670.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-96.2000.000100.000.00
obfuscate11110-35.3270.000100.000.00
obfuscate440-22.3000.000100.000.00
obfuscate10100-19.3700.000100.000.00
obfuscate660-15.6670.000100.000.00
obfuscate2292290-15.5610.000100.000.00
obfuscate45450-8.1600.000100.000.00
obfuscate11110-8.0730.000100.000.00
obfuscate110-3.5000.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate550-0.8600.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate232120.83810.75091.308.70
obfuscate191810.25010.50094.745.26
obfuscate1010.0009.1000.00100.00
obfuscate3302.4670.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate660-0.1830.000100.000.00
obfuscate6604.3000.000100.000.00
obfuscate110-3.5000.000100.000.00
obfuscate330-96.2000.000100.000.00
obfuscate550-0.8600.000100.000.00
obfuscate660-15.6670.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3302.4670.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate660-0.1830.000100.000.00
obfuscate6604.3000.000100.000.00
obfuscate110-3.5000.000100.000.00
obfuscate330-96.2000.000100.000.00
obfuscate550-0.8600.000100.000.00
obfuscate660-15.6670.000100.000.00
obfuscate111101.4270.000100.000.00
obfuscate2292290-15.5610.000100.000.00
obfuscate4400.4500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0009.1000.00100.00
obfuscate232120.83810.75091.308.70
obfuscate191810.25010.50094.745.26
obfuscate3302.4670.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate660-0.1830.000100.000.00
obfuscate6604.3000.000100.000.00
obfuscate110-3.5000.000100.000.00
obfuscate330-96.2000.000100.000.00
obfuscate550-0.8600.000100.000.00
obfuscate660-15.6670.000100.000.00

Mest Spam med ratio 11 var:
Sun Sep 1 08:16:25 2019; Spam; 11; obfuscate; Zoovillage ; JUNK SOMMARREAN SLUTAR STRAX; ...
Mest Ham med ratio -106.4 var:
Sun Sep 1 01:20:07 2019; Mail; -106.4; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JRpCBEdW5jYW4gUG9sIGlz; ...

4 st Spam och 565 st Ham ger totalt 569 st Mail (00% spam) till 42 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.2750


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Sep 2 11:37:00 EDT 2019